Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy oceny konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” realizowanego w ramach  Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER.

Wszystkie z 12 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy konkursu przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały skierowane do negocjacji.

Pliki do pobrania

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 - I runda (PDF, 81.56 KB)

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17