Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami"

Zakończony data naboru wniosków od 30.09.2020 do 30.11.2020

Aktualności

01.12.2020
Rezygnacja z uruchomienia II rundy naboru w konkursie "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20

27.11.2020
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - część 3

25.11.2020
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - część 2

28.10.2020
Zmiana regulaminu konkursu

20.10.2020
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

21.09.2020
Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu:

  • 1 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00),
  • 2 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.12.2020 do dnia 29.01.2021 (do godziny 12:00)
  • kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.02.2021) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00) - warunkiem uruchomienia rundy jest dostępność alokacji na konkurs

UWAGA! Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund konkursu będzie uzależnione od dostępności środków w ramach konkursu.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest podmiot, który:

  • posiada status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub
  • posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Projekty w konkursie będą realizowane i rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 wynosi 100 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 z dnia 28.10.2020 r. - aktualny (PDF, 1647.89 KB) - opis zmian

Regulamin konkursu POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 z dnia 28.10.2020 r. - aktualny w trybie rejestrowania zmian (PDF, 1674.68 KB)

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy opisano w rozdziale VII regulaminu konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu:

  • Pytania w kwestiach dotyczących konkursu należy kierować na adres e-mail: ozn@efs.mrpips.gov.pl
  • Osoba do kontaktu: Wioletta Olechno – nr telefonu: 22 661 19 61