W związku z planowaną realizacją zamówienia publicznego zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie w Internecie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej działań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie:

  • Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),
  • Programu Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej na lata 2022-2025 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 1.

Szacowanie wartości zamówienia zgodnie z PZP pozwoli na określenie odpowiedniego trybu wyboru Wykonawcy. Rozpoczęcie postępowania przetargowego zostało zaplanowane pod koniec I kwartału 2023 roku.

Wycenę proszę przesłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) na adres e-mail: mariusz.marciniak-grodecki@mrips.gov.pl

Termin nadsyłania ofert: 03.03.2023 r.

Pliki do pobrania