Informujemy o zmianie załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17