Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Beneficjentów realizujących projekty w konkursach nr:

 1. POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16, w ramach których prowadzone są szkolenia dotyczące podniesienia kompetencji podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin powyżej 5 tys. mieszkańców,
 2. POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16, w ramach których prowadzone są szkolenia dotyczące podniesienia kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z gmin na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. osób,

serdecznie zaprasza, w szczególności przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, do udziału w ww. szkoleniach.

Przedmiotowe szkolenia są prowadzone w ramach czterech makroregionów przez Beneficjentów, których dane kontaktowe przedstawione są poniżej:

1. Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16:

 • makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie

  Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw,
  telefon: 734 44 34 14
  e-mail: m.pelinska@ksi.org.pl
 • makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie

  Grupa Doradcza Projekt,
  telefon: 12 412 13 00
  e-mail: biuro@gdp-krakow.pl
 • makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie

  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia KURSOR,
  telefon: 81 441 33 32
  e-mail: a.szypulska@kursor.edu.pl
 • makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

  Fundacja Pozytywne Inicjatywy,
  telefon: 698 684 464
  e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl

2. Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16:

 • makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie

  PM GROUP LAAX SP. z o.o. Sp. k,
  telefon: 734 103 006
  e-mail: mariola.lagocka@szkolenia-polska.pl
 • makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie

  JK Consulting Joanna Kubik,
  telefon: 502 644 242
  e-mail: kubikjoasia@poczta.onet.pl
 • makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie

  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia KURSOR,
  telefon: 531 790 155
  e-mail: a.szypulska@kursor.edu.pl
 • makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
  telefon: 52 567 00 28
  e-mail: bp@byd.pl

Dodatkowe informacje w zakresie Regulaminów Konkursu:

Krzysztof Danilewicz, tel.: 22 461 63 29,
adres e-mail: krzysztof.danilewicz@mrpips.gov.pl

Regulaminy konkursów:

Regulaminy konkursów wraz załącznikami dostępne są na stronach konkursów: