We wrześniu br. podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0041/18
  Tytuł projektu: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  Wartość projektu: 1 540 620,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 494 401,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.09.2019 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18