Informujemy, iż w związku z postulatami zgłaszanymi przez potencjalnych projektodawców, Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru składania wniosków do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 12:00.

W związku z powyższym zapis w regulaminie konkursu, w rozdziale 4.2 Terminy składania wniosków, otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 30.03.2019 br. (od godziny 0:00) do dnia 31.05.2019 br. (do godziny 12.00) na formularzu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru.”

Nowy termin naboru wniosków obowiązuje od 26 kwietnia br.

Aktualna wersja regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19