W wyniku procedury odwoławczej prowadzonej w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19, w dwóch projektach z makroregionu III został uwzględniony złożony protest. W wyniku czego dwa projekty otrzymały wyższą liczbę punktów i zostały skierowane do etapu negocjacji.

W związku z powyższym zmianie ulega lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach makroregionu III w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19