W marcu br. podpisano 3 umowy na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z gmin na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. osób (Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego PO WER 2014-2020).

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0015/16
  Tytuł projektu: Najmłodsi pod kloszem gminy - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców
  Nazwa Beneficjenta: OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR PIOTR WASAK
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 818 400,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 793 840,00PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 24.03.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0016/16
  Tytuł projektu: Nowe kompetencje - nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3
  Nazwa Beneficjenta: WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
  Siedziba Beneficjenta: Bydgoszcz
  Wartość projektu: 886 800,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 860 196,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r.
  Data podpisania umowy: 09.03.2017 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0018/16
  Tytuł projektu: Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 ?- szkolenia
  i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego
  Nazwa Beneficjenta: PM GROUP LAAX SP. Z O.O. SP. K.
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 959 880,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 931 083,60 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. – 31.07.2018 r.
  Data podpisania umowy: 16.03.2017 r.

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16