W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 pt. "Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa", publikujemy pierwszą cząstkową listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Po zakończeniu negocjacji wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, Instytucja Organizująca Konkurs zamieści listę prezentującą skład KOP w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19