Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną  wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 pn. „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna".

W związku z potrzebą przyspieszenia procesu zawierania umów z wnioskodawcami, dla których proces negocjacji zakończył się wynikiem pozytywnym, publikujemy listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach makroregionów I,II,V.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) opublikuje kolejne listy projektów skierowanych do dofinansowania, dla których negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, jak również, po rozstrzygnięciu konkursu, listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19