W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 pt. Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców, publikujemy cząstkową listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Po zakończeniu negocjacji wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, Instytucja Organizująca Konkurs zamieści listę prezentującą skład KOP w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18.