Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w ramach działań PO WER nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działanie 1.3

Konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

 1. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/15
  Tytuł projektu: PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 688 062,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 653 612,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
  Data podpisania umowy: 05.10.2016 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0016/15
  Tytuł projektu: Program aktywizacji społeczno-zawodowej absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych z województwa łódzkiego, w wieku 18-29 lat, tzw. młodzieży NEET
  Nazwa Beneficjenta: INFORMEG KONRAD SKAWIŃSKI
  Siedziba Beneficjenta: Zgierz
  Wartość projektu: 1 000 042,37 PLN
  Wartość dofinansowania: 935 362,37 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0029/15
  Tytuł projektu: Lepszy start
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 516 502,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 490 677,37 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.01.2018 r.
  Data podpisania umowy: 05.10.2016 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0051/15
  Tytuł projektu: Aktywność zawodowo-edukacyjna szansą na lepsze jutro
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Siechnice
  Wartość projektu: 1 765 788,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 677 498,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 5. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0053/15
  Tytuł projektu: Szansa na lepszą przyszłość zawodową
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Siechnice
  Wartość projektu: 952 553,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 903 171,77 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 6. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0062/15
  Tytuł projektu: SZANSA - ROZWÓJ - KARIERA - kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu zindywidualizowany o program aktywizacji społeczno - zawodowej
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie PROREW
  Siedziba Beneficjenta: Kielce
  Wartość projektu: 977 003,55 PLN
  Wartość dofinansowania: 927 503,55 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.
  Data podpisania umowy: 07.10.2016 r.
 7. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0099/15
  Tytuł projektu: Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności
  Nazwa Beneficjenta: PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 500 644,12 PLN
  Wartość dofinansowania: 475 611,91PLN
  Okres realizacji projektu: 08.08.2016 r. – 08.12.2017 r.
  Data podpisania umowy: 13.09.2016 r.
 8. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0106/15
  Tytuł projektu: Młodzi z gwarancją
  Nazwa Beneficjenta: Sannort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Beneficjenta: Sandomierz
  Wartość projektu: 731 650,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 693 286,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.04.2017 r.
  Data podpisania umowy: 18.10.2016 r.
 9. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0114/15
  Tytuł projektu: Aktywny krok w przyszłość
  Nazwa Beneficjenta: Gdela Krystyna AKUSTICA.MED
  Siedziba Beneficjenta: Biała Podlaska
  Wartość projektu: 693 875,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 658 231,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.08.2017 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 10. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0115/15
  Tytuł projektu: Nowy start bez barier
  Nazwa Beneficjenta: Gdela Krystyna AKUSTICA.MED
  Siedziba Beneficjenta: Biała Podlaska
  Wartość projektu: 520 313,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 494 298,06 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.04.2017 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 11. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0145/15
  Tytuł projektu: Od szkolenia do zatrudnienia
  Nazwa Beneficjenta: EUROSOLUTIONS Jan Dymek
  Siedziba Beneficjenta: Chodzież
  Wartość projektu: 975 394,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 926 624,77 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.
  Data podpisania umowy: 14.10.2016 r.
 12. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0151/15
  Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych do 29 r. ż w województwie wielkopolskim
  Nazwa Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
  Siedziba Beneficjenta: Chodzież
  Wartość projektu: 864 396,88 PLN
  Wartość dofinansowania: 821 177,03 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.
  Data podpisania umowy: 14.10.2016 r.
 13. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0158/15
  Tytuł projektu: Aktywność i niezależność - program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia
  Nazwa Beneficjenta: Forbis sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Strzelce Opolskie
  Wartość projektu: 690 764,87 PLN
  Wartość dofinansowania: 655 764,87 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.11.2017 r.
  Data podpisania umowy: 14.10.2016 r.
 14. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0159/15
  Tytuł projektu: Fabryka Młodego Pracownika
  Nazwa Beneficjenta: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 1 979 015,52 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 879 415,52 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 15. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0160/15
  Tytuł projektu: Zawód kluczem do sukcesu
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Razem
  Siedziba Beneficjenta: Wałbrzych
  Wartość projektu: 580 469,10 PLN
  Wartość dofinansowania: 549 469,10 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.12.2017 r.
  Data podpisania umowy: 14.10.2016 r.
 16. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0166/15
  Tytuł projektu: Indywidualne wsparcie absolwentów SOSW w wejściu na rynek pracy
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 727 246,40 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 640 596,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 17. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0184/15
  Tytuł projektu: Lepszy start dla młodych! Program aktywizacji społeczno - zawodowej 40 os. młodych poniżej 30 r. życia z grupy NEET, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rawskiego
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Obywatelskiego
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 688 100,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 653 100,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.08.2017 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 18. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0186/15
  Tytuł projektu: Rawska młodzież aktywna na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Obywatelskiego
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 651 800,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 619 200,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.10.2017 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 19. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0206/15
  Tytuł projektu: Od kształcenia do zatrudnienia, czyli jak efektywnie wspierać osoby młode znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Euronauka Andrzej Czubaj
  Siedziba Beneficjenta: Środa Wielkopolska
  Wartość projektu: 1 635 968,35 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 554 169,93 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2017 r.
  Data podpisania umowy: 14.10.2016 r.
 20. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0220/15
  Tytuł projektu: Najbardziej Wartościowy Pracownik (Projekt NWP)
  Nazwa Beneficjenta: PROFESJA Dominika Flaczyk
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 1 998 384,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 898 304,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
  Data podpisania umowy: 18.10.2016 r.
 21. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0222/15
  Tytuł projektu: Aktywizacja. Praca. Integracja. Staż (Projekt APIS)
  Nazwa Beneficjenta: PROFESJA Dominika Flaczyk
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 1 741 804,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 654 220,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.
  Data podpisania umowy: 18.10.2016 r.
 22. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0230/15
  Tytuł projektu: Program aktywizacji zawodowej osób młodych z terenu województwa łódzkiego
  Nazwa Beneficjenta: „Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak
  Siedziba Beneficjenta: Łódź
  Wartość projektu: 963 999,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 913 599,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.07.2017 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 23. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0231/15
  Tytuł projektu: NEET - Czas na zmianę!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
  Siedziba Beneficjenta: Poznań – Stare Miasto
  Wartość projektu: 843 713,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 800 713,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.
  Data podpisania umowy: 07.10.2016 r.
 24. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0232/15
  Tytuł projektu: Gwarancja dobrej pracy
  Nazwa Beneficjenta: Radomska Szkoła Wyższa
  Siedziba Beneficjenta: Radom
  Wartość projektu: 1 255 572,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 178 212,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 05.10.2016 r.
 25. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0234/15
  Tytuł projektu: 4 kroki - zachód
  Nazwa Beneficjenta: Polski Związek Głuchych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 885 296,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 791 031,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 13.09.2016 r.
 26. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0235/15
  Tytuł projektu: 4 KROKI
  Nazwa Beneficjenta: Polski Związek Głuchych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 885 296,00PLN
  Wartość dofinansowania: 1 791 031,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 13.09.2016 r.
 27. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0260/15
  Tytuł projektu: Grzeczni idą do nieba. Niegrzeczni są dobrymi pracownikami.
  Nazwa Beneficjenta: Kancelaria Adwokacka Katarzyna Więckowska April24 Katarzyna Więckowska
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 758 100,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 720 195,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r.
  Data podpisania umowy: 14.10.2016 r.
 28. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0271/15
  Tytuł projektu: Łączymy skarby
  Nazwa Beneficjenta: Future Centre Training Corporation Kiciński i Wspólnicy Sp.j.
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 823 875,00PLN
  Wartość dofinansowania: 782 681,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2017 r.
  Data podpisania umowy: 05.10.2016 r.
 29. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0276/15
  Tytuł projektu: DDA - zawodowa reaktywacja
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE "OD-DO"
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 963 481,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 915 307,18 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2017 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 30. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0280/15
  Tytuł projektu: OD NOWA
  Nazwa Beneficjenta: Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 815 346,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 770 546,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.11.2016 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 14.10.2016 r.
 31. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0281/15
  Tytuł projektu: Krok ku samodzielności.
  Nazwa Beneficjenta: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  Siedziba Beneficjenta: Olsztyn
  Wartość projektu: 642 056,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 609 951,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 14.10.2016 r.
 32. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0296/15
  Tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro - wsparcie młodych matek
  Nazwa Beneficjenta: GRUPA CARGO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Siedziba Beneficjenta: Jaworzno
  Wartość projektu: 970 801,20PLN
  Wartość dofinansowania: 922 081,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 33. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0297/15
  Tytuł projektu: NOWA DROGA wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze.
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie POSTIS
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 688 132,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 653 304,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.01.2018 r.
  Data podpisania umowy: 07.09.2016 r.
 34. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0176/15
  Tytuł projektu: „Aktywizacja Społeczna i zawodowa absolwentów MOW-ów”
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 957 887,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 905 597,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 28.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 13.01.2017 r.
 35. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0302/15
  Tytuł projektu: „Zrobię prawo jazdy - znajdę pracę!”
  Nazwa Beneficjenta: VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Siedziba Beneficjenta: Brzeg
  Wartość projektu: 688 321,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 652 721,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.10.2017 r.
  Data podpisania umowy: 22.02.2017 r.

Konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18

 1. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0014/18-00
  Tytuł projektu: Ku przyszłości
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Kultury Informacyjnej
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 703 001,01 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 613 501,01 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.02 – 2019.05.31
  Data podpisania umowy: 30.08.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0054/18-00
  Tytuł projektu: Ku przyszłości - Edycja II
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Kultury Informacyjnej
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 406 746,17 PLN
  Wartość dofinansowania: 385 686,17 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.02 – 2018.12.30
  Data podpisania umowy: 30.08.2018 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0012/18-00
  Tytuł projektu: Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 475 892,67
  Wartość dofinansowania: 1 402 002,67
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 -2020.06.30
  Data podpisania umowy: 5.09.2018 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/18-00
  Tytuł projektu: SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja ECO-INNOVA
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 413 850,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 393 155,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 – 2019.07.31
  Data podpisania umowy: 5.09.2018 r.
 5. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0040/18-00
  Tytuł projektu: Możesz więcej niż myślisz
  Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GESAL" EUGENIUSZ SKOCZYŃSKI
  Siedziba Beneficjenta: Inowrocław
  Wartość projektu: 959 715,99 PLN
  Wartość dofinansowania: 911 730,19 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2020.08.31
  Data podpisania umowy: 11.09.2018 r.
 6. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0039/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi niezależni - readaptacja NEET
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
  Siedziba Beneficjenta: Ujście
  Wartość projektu: 983 002,49 PLN
  Wartość dofinansowania: 933 852,36 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 -2019.11.30
  Data podpisania umowy: 13.09.2018 r.
 7. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0028/18-00
  Tytuł projektu: Kreator kariery II
  Nazwa Beneficjenta: K&K KAMIL BAŁYS
  Siedziba Beneficjenta: Bachowice
  Wartość projektu: 1 343 478,32 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 276 304,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 – 2019.12.31
  Data podpisania umowy: 14.09.2018 r.
 8. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0029/18-00
  Tytuł projektu: Kompetencje Kwalifikacje Kariera
  Nazwa Beneficjenta: K&K KAMIL BAŁYS
  Siedziba Beneficjenta: Bachowice
  Wartość projektu: 1 354 208,64 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 286 498,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 -2019.12.31
  Data podpisania umowy: 19.09.2018 r.
 9. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0021/18-00
  Tytuł projektu: Praca szansą dla młodych!
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
  Siedziba Beneficjenta: Bilcza
  Wartość projektu: 748 199,30 PLN
  Wartość dofinansowania: 710 789,33 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2019.12.31
  Data podpisania umowy: 24.09.2018 r.
 10. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0022/18-00
  Tytuł projektu: SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE PROREW
  Siedziba Beneficjenta: Kielce
  Wartość projektu: 748 199,30 PLN
  Wartość dofinansowania: 710 789,33 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2019.12.31
  Data podpisania umowy: 24.09.2018 r.
 11. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0037/18-00
  Tytuł projektu: Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA SUSTINAE
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 335 094,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 318 334,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.10.01 – 2019.10.31
  Data podpisania umowy: 24.09.2018 r.
 12. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0015/18-00
  Tytuł projektu: Młodość+Kompetencja=Praca II
  Nazwa Beneficjenta: SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU
  Siedziba Beneficjenta: Oświęcim
  Wartość projektu: 1 331 705,27 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 263 445,27 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2020.08.31
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 13. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0031/18-00
  Tytuł projektu: Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia
  Nazwa Beneficjenta: HUMANEO
  Siedziba Beneficjenta: Nowy Sącz
  Wartość projektu: 684 337,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 650 120,15 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.10.01 -2019.10.31
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 14. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0032/18-00
  Tytuł projektu: Odkryj z nami nowe możliwości!
  Nazwa Beneficjenta: EURONAUKA ANDRZEJ CZUBAJ
  Siedziba Beneficjenta: Środa Wielkopolska
  Wartość projektu: 1 003 663,77 PLN
  Wartość dofinansowania: 953 480,58 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 -2020.01.31
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 15. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0033/18-00
  Tytuł projektu: MOST. Aktywizacja zawodowa dla osób młodych, w wieku 18-29 lat, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: EURONAUKA ANDRZEJ CZUBAJ
  Siedziba Beneficjenta: Środa Wielkopolska
  Wartość projektu: 1 003 663,77 PLN
  Wartość dofinansowania: 953 480,58  PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2020.02.29
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 16. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0041/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi z nowymi perspektywami - kompleksowy projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej osób biernych zawodowo do 29 r.ż.
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik
  Siedziba Beneficjenta: Bielsko-Biała
  Wartość projektu: 1 821 259,55 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 727 909,55 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 -2020.01.31
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 17. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0004/18-00
  Tytuł projektu: Możesz wszystko!
  Nazwa Beneficjenta: GDELA KRYSTYNA AKUSTICA.MED
  Siedziba Beneficjenta: Biała Podlaska
  Wartość projektu: 720 198,60 PLN
  Wartość dofinansowania: 684 188,67 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2019.10.31
  Data podpisania umowy: 28.09.2018 r.
 18. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0010/18-00
  Tytuł projektu: Dobry start w przyszłość.
  Nazwa Beneficjenta: INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT SP. ZO.O.
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 1 188 430,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 125 430,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.10.01 -2020.03.31
  Data podpisania umowy: 28.09.2018 r.
 19. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0017/18-00
  Tytuł projektu: Impuls do samodzielności
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
  Siedziba Beneficjenta: Marcinkowice
  Wartość projektu: 1 712 281,34 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 626 667,27 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 -2020.01.31
  Data podpisania umowy: 28.09.2018 r.
 20. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0048/18-00
  Tytuł projektu: Pomorski sposób na pracę - wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 1 393 266,16 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 322 706,16 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 -2019.09.30
  Data podpisania umowy: 28.09.2018 r.
 21. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0065/18-00
  Tytuł projektu: NOWA DROGA wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze - II edycja
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie POSTIS
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 683 281,24 PLN
  Wartość dofinansowania: 648 156,24 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2020.08.31
  Data podpisania umowy: 1.10.2018 r.
 22. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0050/18-00
  Tytuł projektu: MŁODY - AKTYWNY
  Nazwa Beneficjenta: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  Siedziba Beneficjenta: Szczawno-Zdrój
  Wartość projektu: 712 447,72 PLN
  Wartość dofinansowania: 676 825,32 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01- 2019.12.31
  Data podpisania umowy: 4.10.2018 r.
 23. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0027/18-00
  Tytuł projektu: Aktywnie w stronę pracy
  Nazwa Beneficjenta: CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR Sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Ostrowiec Świętokrzyski
  Wartość projektu: 846 455,87 PLN
  Wartość dofinansowania: 804 133,07 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 – 2019.08.31
  Data podpisania umowy: 4.10.2018 r.
 24. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0042/18-00
  Tytuł projektu: Dolnośląska Agencja Pracy dla ON
  Nazwa Beneficjenta: PROFESJA CAZ sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 768 785,62 PLN
  Wartość dofinansowania: 729 535,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 – 2019.06.30
  Data podpisania umowy: 05.10.2018 r.
 25. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0038/18-00
  Tytuł projektu: Wielkopolska na TAK dla młodych niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: PROFESJA CAZ sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 1 721 121,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 635 064,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 – 2020.03.31
  Data podpisania umowy: 5.10.2018 r.
 26. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0019/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi aktywni na rynku pracy - podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Manufaktura Inicjatyw
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 1 782 553,82 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 693 423,82 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2020.04.30
  Data podpisania umowy: 5.10.2018 r.
 27. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0063/18-00
  Tytuł projektu: WSPIERAMY MŁODYCH
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Dialogu Kultur i Religii
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 406 516,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 385 123,64 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 -2019.02.28
  Data podpisania umowy: 16.10.2018 r.
 28. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0058/18-00
  Tytuł projektu: Razem łatwiej - kompleksowy projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej osób biernych zawodowo do 29 r.ż.
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik
  Siedziba Beneficjenta:  Bielsko-Biała
  Wartość projektu: 1 007 223,14 PLN
  Wartość dofinansowania: 955 233,14 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.01.01 -2020.06.30
  Data podpisania umowy: 18.10.2018 r.
 29. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0025/18-00
  Tytuł projektu: Zaplanuj swoją przyszłość!
  Nazwa Beneficjenta: J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
  Siedziba Beneficjenta: Gdynia
  Wartość projektu: 979 207,05 PLN
  Wartość dofinansowania: 929 792,05 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 -2019.07.31
  Data podpisania umowy: 24.10.2018 r.
 30. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0005/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi dzielni. Program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa łódzkiego
  Nazwa Beneficjenta: „Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak
  Siedziba Beneficjenta:  Łódź-Śródmieście
  Wartość projektu: 1 636 446,72 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 554 624,30 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 -2020.07.31
  Data podpisania umowy: 25.10.2018 r.
 31. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0030/18-00
  Tytuł projektu: 4 KROKI PLUS
  Nazwa Beneficjenta: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
  Siedziba Beneficjenta: Łódź
  Wartość projektu: 1 403 799,83 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 333 599,83 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 -2020.07.31
  Data podpisania umowy: 23.10.2018 r.
 32. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0035/18-00
  Tytuł projektu: Zdobądź zatrudnienie - wsparcie dla osób młodych w trudnej sytuacji na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 1 019 792,55 PLN
  Wartość dofinansowania: 968 802,92 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.10.01 -2020.03.31
  Data podpisania umowy: 24.10.2018 r.
 33. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0020/18-00
  Tytuł projektu: Nowy start w przyszłość dla 60 młodych osób biernych zawodowo z województwa wielkopolskiego w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Grupa Projekt Barbara Bedołek-Kozierowska
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 992 883,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 943 238,85 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01- 2019.10.31
  Data podpisania umowy: 30.10.2018 r.
 34. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0024/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi i aktywni na rynku pracy!
  Nazwa Beneficjenta: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 754 745,22 PLN
  Wartość dofinansowania: 716 945,22 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.01.01 - 2019.12.31
  Data podpisania umowy: 18.12.2018 r.
 35. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0047/18-00
  Tytuł projektu: Inwestuj w siebie II edycja
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Imago
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 2 887 157,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 703 782,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.01.01 - 2020.12.31
  Data podpisania umowy: 19.12.2018 r.
 36. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0071/18-00
  Tytuł projektu: Wejdź na rynek pracy z POWERem!
  Nazwa Beneficjenta: Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 25 055 181,47 PLN
  Wartość dofinansowania: 23 802 421,47 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.01.01 - 2020.06.30
  Data podpisania umowy: 21.12.2018 r.
 37. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0081/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi profesjonalni konkurencyjni
  Nazwa Beneficjenta: Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność"
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 835 932,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 794 135,87 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2020.04.30
  Data podpisania umowy: 04.03.2019 r.
 38. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0026/18-00
  Tytuł projektu: Klucz do przyszłości
  Nazwa Beneficjenta: Euro Consulting Wioletta Żybort
  Siedziba Beneficjenta: Ługi Ujskie
  Wartość projektu: 993 889,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 944 195,02 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.12.01- 2020.03.31
  Data podpisania umowy: 22.03.2019 r.
 39. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0077/18-00
  Tytuł projektu: Rozwiń skrzydła - młodzi na start
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Edukacji Nowoczesnej
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 443 727,44 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 371 540,44 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2020.12.31
  Data podpisania umowy: 28.03.2019 r.
 40. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0076/18-00
  Tytuł projektu: Brawo TY
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych "AWIS"
  Siedziba Beneficjenta: Warnkowo
  Wartość projektu: 767 208,12 PLN
  Wartość dofinansowania: 728 847,71 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.04.01 – 2021.02.28
  Data podpisania umowy: 17.04.2019 r.
 41. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0085/18-00
  Tytuł projektu: Nowy etap
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 1 030 117,08 PLN
  Wartość dofinansowania: 978 611,22 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2020.08.31
  Data podpisania umowy: 25.04.2019 r.
 42. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0059/18-00
  Tytuł projektu: Akademia Kariery
  Nazwa Beneficjenta: Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska
  Siedziba Beneficjenta: Gdańsk
  Wartość projektu: 1 999 992,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 899 992,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.12.31
  Data podpisania umowy: 26.04.2019 r.
 43. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0074/18-00
  Tytuł projektu: Twoja perspektywa.
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 767 403,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 725 403,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.04.01 – 2020.09.30
  Data podpisania umowy: 29.04.2019 r.
 44. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0080/18-00
  Tytuł projektu: Młodzież na plus
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Integracja na Plus
  Siedziba Beneficjenta: Skarszewy
  Wartość projektu: 628 533,62 PLN
  Wartość dofinansowania: 597 106,94 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2020.06.30
  Data podpisania umowy: 07.05.2019 r.
 45. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0086/18-00
  Tytuł projektu: Dla lepszej Przyszłości
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Psychologiczne Rozwoju, Edukacji i Doradztwa Marzena Glinka
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 856 746,86 PLN
  Wartość dofinansowania: 813 909,52 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.01.01- 2020.12.31
  Data podpisania umowy: 13.05.2019 r.
 46. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0073/18-00
  Tytuł projektu: Mamy POWER do działania!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja ECO-INNOVA
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 969 759,13 PLN
  Wartość dofinansowania: 921 270,13 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.03.31
  Data podpisania umowy: 15.05.2019 r.
 47. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0068/18-00
  Tytuł projektu: Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu woj. zachodniopomorskiego
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon
  Siedziba Beneficjenta: Nowogard
  Wartość projektu: 1 414 451,31 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 343 728,74 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.06.30
  Data podpisania umowy: 16.05.2019 r.
 48. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0088/18-00
  Tytuł projektu: Paszport kompetencji zawodowych
  Nazwa Beneficjenta: Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze Anetta Stekla
  Siedziba Beneficjenta: Bielsko-Biała
  Wartość projektu: 418 765,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 397 165,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.12.01 – 2019.12.31
  Data podpisania umowy: 22.05.2019 r.
 49. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0083/18-00
  Tytuł projektu: Możemy więcej
  Nazwa Beneficjenta: BATTRE Małgorzata Kaczmarek
  Siedziba Beneficjenta: Legnica
  Wartość projektu: 403 629,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 382 934,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.05.01 – 2020.04.30
  Data podpisania umowy: 23.05.2019 r.
 50. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0079/18-00
  Tytuł projektu: NOWA DROGA - wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze - III edycja
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Postis
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 637 445,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 605 145,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019-06-01 - 2021-05-31
  Data podpisania umowy: 04.06.2019 r.
 51. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0106/18-00
  Tytuł projektu: Aktywny Absolwent
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 502 276,03 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 426 676,03 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 - 31.08.2021
  Data podpisania umowy: 26.06.2019 r.
 52. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0097/18-00
  Tytuł projektu: Akademia nowych możliwości! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku pracy.
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon
  Siedziba Beneficjenta: Nowogard
  Wartość projektu: 1 548 224,15 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 470 812,95 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 31.03.2021
  Data podpisania umowy: 28.06.2019 r.
 53. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0110/18-00
  Tytuł projektu: Absolwenci do dzieła!
  Nazwa Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
  Siedziba Beneficjenta: Płock
  Wartość projektu: 173 135,38 PLN
  Wartość dofinansowania: 164 135,38 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.09.2019 - 22.05.2020
  Data podpisania umowy: 03.07.2019 r.
 54. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0112/18-00
  Tytuł projektu: Najlepsza edukacja efektem treningu
  Nazwa Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
  Siedziba Beneficjenta: Płock
  Wartość projektu: 173 135,38 PLN
  Wartość dofinansowania: 164 135,38 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.09.2019 - 22.05.2020
  Data podpisania umowy: 03.07.2019 r.
 55. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0113/18-00
  Tytuł projektu: Dobry czas na start do pracy
  Nazwa Beneficjenta: TOP-PROJEKT-AKADEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 1 288 715,64 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 224 215,64 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 - 30.04.2021
  Data podpisania umowy: 17.07.2019 r.
 56. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0072/18-00
  Tytuł projektu: Moja kariera i start w przyszłość
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie "Nasza Suwalszczyzna"
  Siedziba Beneficjenta: Płociczno-Osiedle
  Wartość projektu: 1 197 639,92 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 137 757,92 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 - 30.11.2020
  Data podpisania umowy: 18.07.2019 r.
 57. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0098/18-00
  Tytuł projektu: Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr "Denar" Dorota Wierzgała
  Siedziba Beneficjenta: Łochowo
  Wartość projektu: 397 292,10 PLN
  Wartość dofinansowania: 377 427,49 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 29.02.2020
  Data podpisania umowy: 19.07.2019 r.
 58. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0082/18-00
  Tytuł projektu: Postaw na praktykę
  Nazwa Beneficjenta: Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 1 427 789,18 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 356 399,72 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 30.09.2020
  Data podpisania umowy: 08.08.2019 r.
 59. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0126/18-00
  Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowo - edukacyjna osób młodych
  Nazwa Beneficjenta: Bieszczadzkie Forum Europejskie
  Siedziba Beneficjenta: Lesko
  Wartość projektu: 645 889,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 613 595,26 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.01.2021
  Data podpisania umowy: 08.08.2019 r.
 60. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0132/18-00
  Tytuł projektu: Rozwój Aktywność Praca
  Nazwa Beneficjenta: LINGUIST Łukasz Kwiatkowski
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 336 289,95 PLN
  Wartość dofinansowania: 319 475,45
  Okres realizacji projektu: 2019-09-01 - 2020-08-31
  Data podpisania umowy: 7.10.2019 r.
 61. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0067/18-00
  Tytuł projektu: Daj sobie szansę!
  Nazwa Beneficjenta: Pastryart Concept Grzegorz Wąsik
  Siedziba Beneficjenta: Wilczyce
  Wartość projektu: 924 053,24 PLN
  Wartość dofinansowania: 877 163,88 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019-05-01 - 2020-12-31
  Data podpisania umowy: 28.10.2019 r.
 62. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0133/18-00
  Tytuł projektu: Przed trzydziestką, bez pracy i szkoły? Projekt rozwoju zawodowego na Opolszczyźnie dla Ciebie!
  Nazwa Beneficjenta: Projektanci Kariery Dawid Seifert
  Siedziba Beneficjenta: Opole
  Wartość projektu: 839 273,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 795 313,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019-10-01 - 2021-01-31
  Data podpisania umowy: 28.10.2019 r.
 63. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0140/18-00
  Tytuł projektu: Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych
  Nazwa Beneficjenta: Polski Związek Głuchych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 733 781,79 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 647 040,29 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019-09-01 - 2021-06-30
  Data podpisania umowy: 30.10.2019 r.
 64. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0131/18-00
  Tytuł projektu: Zaprojektuj swoją przyszłość
  Nazwa Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
  Siedziba Beneficjenta: Słupsk
  Wartość projektu: 282 895,36 PLN
  Wartość dofinansowania: 267 495,36 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019-11-01 - 2020-06-30
  Data podpisania umowy: 31.10.2019 r.
 65. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0139/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi - aktywni na rynku pracy i edukacji
  Nazwa Beneficjenta: Bieszczadzkie Forum Europejskie
  Siedziba Beneficjenta: Lesko
  Wartość projektu: 655 057,45 PLN
  Wartość dofinansowania: 622 304,45 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019-09-01 - 2021-02-28
  Data podpisania umowy: 14.12.2019 r.
 66. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0138/18-00
  Tytuł projektu: Szansa na zawodowy sukces!
  Nazwa Beneficjenta: PROGRES Szymon Artwik
  Siedziba Beneficjenta: Skorochów
  Wartość projektu: 811 004,86 PLN
  Wartość dofinansowania: 770 454,61 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019-08-19 - 2021-02-28
  Data podpisania umowy: 30.12.2019 r.

Działanie 1.4

Konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18

 1. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0001/18
  Tytuł projektu: Pełnosprawni do dzieła
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 999 750,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 969 757,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.07.2020 r.
  Data podpisania umowy: 28.01.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0011/18
  Tytuł projektu: Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Bydgoszcz
  Siedziba Beneficjenta: Bydgoszcz
  Wartość projektu: 547 700,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 531 269,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 28.01.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0045/18
  Tytuł projektu: Młodzież gotowa do działania
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Opolskie
  Siedziba Beneficjenta: Opole
  Wartość projektu: 821 691,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 780 338,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 29.02.2020 r.
  Data podpisania umowy: 25.02.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0049/18
  Tytuł projektu: Głucha młodzież solidarna w działaniu
  Nazwa Beneficjenta: Polski Związek Głuchych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 030 300,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 999 376,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 15.02.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0087/18
  Tytuł projektu: Młodzi – KOMPETENTNI!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Społecznych „BARWY ZIEMI”
  Siedziba Beneficjenta: Olszanka
  Wartość projektu: 969 515,62 PLN
  Wartość dofinansowania: 940 415,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 28.02.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0070/18
  Tytuł projektu: Młodzi, zdolni, aktywni!
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
  Siedziba Beneficjenta: Ostrów Wielkopolski
  Wartość projektu: 493 240,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 477 240,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 15.02.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0032/18
  Tytuł projektu: Pomagaj innym - rozwijaj siebie!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 93 525,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 89 025,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. - 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 21.03.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0035/18
  Tytuł projektu: Efektywni, gdy aktywni!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy "THINK!"
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 815 897,60 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 761 420,67 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 13.03.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0044/18
  Tytuł projektu: Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu
  Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Piast
  Siedziba Beneficjenta: Gliwice
  Wartość projektu: 733 980,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 675 660,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 31.03.2019 r. - 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 14.03.2019 r.
 10. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0050/18
  Tytuł projektu: Młodzi i skuteczni w podlaskim
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Pro Anima
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 390 197,40 PLN
  Wartość dofinansowania: 363 077,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.07.2020 r.
  Data podpisania umowy: 26.03.2019 r.
 11. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0060/18
  Tytuł projektu: Obudź swój potencjał społeczny
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Niepodległości
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 1 488 960,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 444 291,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 05.03.2019 r.
 12. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0006/18
  Tytuł projektu: Myśleć, pracować, współpracować
  Nazwa Beneficjenta: POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 538 750,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 520 390,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 08.04.2019 r.
 13. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0015/18
  Tytuł projektu: Pomorska Akademia Wolontariatu
  Nazwa Beneficjenta: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
  Siedziba Beneficjenta: Sopot
  Wartość projektu: 443 478,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 430 174,14 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 04.04.2019 r.
 14. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0016/18
  Tytuł projektu: Społeczna ścieżka aktywności
  Nazwa Beneficjenta: HUMANEO
  Siedziba Beneficjenta: Nowy Sącz
  Wartość projektu: 504 150,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 489 025,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 29.02.2020 r.
  Data podpisania umowy: 09.04.2019 r.
 15. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0018/18
  Tytuł projektu: Warsztat Lidera
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA ŁÓDŹ AKADEMICKA
  Siedziba Beneficjenta: Łódź
  Wartość projektu: 1 673 785,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 623 571,64 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.04.2019 r.
 16. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0022/18
  Tytuł projektu: Akademia młodego wolontariusza
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 614 437,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 596 002,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 29.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 16.04.2019 r.
 17. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0028/18
  Tytuł projektu: Umiejętności społeczne w sektorze sportu
  Nazwa Beneficjenta: TOWARZYSTWO SPORTOWE IRON MAN
  Siedziba Beneficjenta: Gogolin
  Wartość projektu: 250 250,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 242 742,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 02.04.2019 r.
 18. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0031/18
  Tytuł projektu: Ambasadorzy Niemożliwego - rozbudzimy Wasze marzenia
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM ULICA
  Siedziba Beneficjenta: Katowice
  Wartość projektu: 533 337,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 493 257,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 04.03.2019 r. – 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.04.2019 r.
 19. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0036/18
  Tytuł projektu: Aktywna młodzież - wolontariat TPD
  Nazwa Beneficjenta: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 889 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 758 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 15.04.2019 r.
 20. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0057/18
  Tytuł projektu: WolontariART - młodzi artyści już nie egoiści
  Nazwa Beneficjenta: FULLTURA - STOWARZYSZENIE FORM TWÓRCZYCH
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 399 150,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 387 175,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 29.04.2019 r.
 21. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0059/18
  Tytuł projektu: Akademia Kreatywnej Kariery
  Nazwa Beneficjenta: TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ W CHRZANOWIE
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 899 025,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 872 025,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.04.2019 r.
 22. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0065/18
  Tytuł projektu: Łączymy pokolenia- wolontariat
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA DZIECI-DZIECIOM
  Siedziba Beneficjenta: Kobyłka
  Wartość projektu: 998 545,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 968 547,39 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 30.11.2020 r.
  Data podpisania umowy: 23.04.2019 r.
 23. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0068/18
  Tytuł projektu: MoNaStyR - Młodzi Na Styku kultuR
  Nazwa Beneficjenta: PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI PRZEMYSKO-GORLICKIEJ "ELEOS"
  Siedziba Beneficjenta: Gładyszów
  Wartość projektu: 498 781,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 483 381,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.04.2019 r.
 24. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0069/18
  Tytuł projektu: Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA IM. LESŁAWA A. PAGI
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 185 530,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 178 886,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 07.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 16.04.2019 r.
 25. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0073/18
  Tytuł projektu: M-POWER: Siła młodych
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA TWÓRCZOŚCI, EDUKACJI I ANIMACJI MŁODZIEŻY - "TEATRIKON"
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 549 789,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 532 689,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 07.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
 26. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0010/18
  Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji społecznych młodzieży z domów dziecka poprzez zdobywanie kwalifikacji trenerskich oraz samodzielne zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 191 850,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 186 094,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy:  31.05.2019 r.
 27. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0023/18
  Tytuł projektu: Wolontariat - Mój pierwszy krok na rynek pracy !
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Manufaktura Inicjatyw
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 873 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 844 700,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 28.05.2019 r.
 28. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0025/18
  Tytuł projektu: Radomskie Centrum Wolontariatu "Kuźnia Obywatelska"
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia
  Siedziba Beneficjenta: Radom
  Wartość projektu: 561 225,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 544 388,24 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 17.05.2019 r.
 29. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0051/18
  Tytuł projektu: Pomagając innym uczę siebie
  Nazwa Beneficjenta: Centralna Rada Romów, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 195 227,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 189 227,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 29.02.2020 r.
  Data podpisania umowy: 10.05.2019 r.
 30. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0058/18
  Tytuł projektu: Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Educare"
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 99 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 96 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.05.2019 r.
 31. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0063/18
  Tytuł projektu: 1:0 dla Młodych!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL
  Siedziba Beneficjenta: Rzeszów
  Wartość projektu: 412 794,10 PLN
  Wartość dofinansowania: 400 410,27 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 30.04.2020 r.
  Data podpisania umowy: 31.05.2019 r.
 32. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0071/18
  Tytuł projektu: Harcerstwo Kształci
  Nazwa Beneficjenta: Główna Kwatera ZHP
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 7 347 824,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 6 717 824,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.05.2019 r.
 33. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0082/18
  Tytuł projektu: Działaj Solidarnie Młody Człowieku !
  Nazwa Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
  Siedziba Beneficjenta: Płock
  Wartość projektu: 395 875,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 382 375,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 08.05.2019 r.
 34. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0083/18
  Tytuł projektu: PLAYA
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Atalaya
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 99 975,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 96 975,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 31.05.2019 r.
 35. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0089/18
  Tytuł projektu: Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 268 712,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 260 651,12 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 30.05.2019 r.
 36. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0012/18
  Tytuł projektu: Razem możemy więcej
  Nazwa Beneficjenta: EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 367 937,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 356 899,37 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy:  27.06.2019 r.
 37. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0014/18
  Tytuł projektu: Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy.
  Nazwa Beneficjenta: EUROPARTNER AKADEMICKI KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 1 653 384,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 586 184,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.06.2019 r.
 38. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0034/18
  Tytuł projektu: AS: aktywnie - społecznie
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 993 317,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 961 317,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.06.2019 r.
 39. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0041/18
  Tytuł projektu: AKCELERATOR KARIER-PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA GDAŃSK GLOBAL
  Siedziba Beneficjenta: Gdańsk
  Wartość projektu: 349 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 338 510,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 14.04.2019 r. – 14.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.06.2019 r.
 40. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0042/18
  Tytuł projektu: Aktywni na 100 lat
  Nazwa Beneficjenta: LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 2 053 021,40 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 932 701,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.06.2019 r.
 41. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0056/18
  Tytuł projektu: Czas na Młodzież 2019
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE MORENA
  Siedziba Beneficjenta: Gdańsk
  Wartość projektu: 9 366 720,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 9 072 720,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.06.2019 r.
 42. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0061/18
  Tytuł projektu: Aktywni Młodzi - program rozwoju kompetencji społecznych
  Nazwa Beneficjenta: ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 036 400,62 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 005 275,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.06.2019 r.
 43. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0081/18
  Tytuł projektu: Akademia Liderów XXI w.
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE LATAWIEC
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 239 821,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 232 621,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2019 r.
 44. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0088/18
  Tytuł projektu: Międzypokoleniowy punkt konsultacji senioralnej szansą na rozwój kompetencji młodzieży
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE "PODAJ RĘKĘ"
  Siedziba Beneficjenta: Miłocin
  Wartość projektu: 355 592,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 343 592,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 31.03.2020 r.
  Data podpisania umowy: 12.06.2019 r.
 45. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0002/18
  Tytuł projektu: Młodość, rozwój, POWER.
  Nazwa Beneficjenta: INSTYTUT WIEDZY I KOMPETENCJI
  Siedziba Beneficjenta: Gdynia
  Wartość projektu: 374 985,63 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 625,63 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. –31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 09.07.2019 r.
 46. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0024/18
  Tytuł projektu: Wartościowy wolontariat - wartościowa przyszłość!
  Nazwa Beneficjenta: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 717 915,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 688 083,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. –30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 18.07.2019 r.
 47. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0026/18
  Tytuł projektu: LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI "POMOST"
  Siedziba Beneficjenta: Świebodzin
  Wartość projektu: 1 643 282,40 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 593 983,92 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 24.07.2019 r.
 48. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0029/18
  Tytuł projektu: Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA WIEDZY I DIALOGU SPOŁECZNEGO AGERE AUDE
  Siedziba Beneficjenta: Chorzów
  Wartość projektu: 117 725,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 114 193,10 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.07.2019 r.
 49. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0037/18
  Tytuł projektu: Rozwój przydatnych na rynku pracy kompetencji społecznych wolontariuszy Fundacji Court Watch Polska
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA COURT WATCH POLSKA
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 621 460,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 602 760,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.07.2019 r.
 50. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0047/18
  Tytuł projektu: Silna i kompetentna młodzież
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA "MERKURY"
  Siedziba Beneficjenta: Wałbrzych
  Wartość projektu: 390 400,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 378 400,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.07.2019 r.
 51. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0048/18
  Tytuł projektu: Indywidualny Program Rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA TDJ  NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU
  Siedziba Beneficjenta: Wieszowa
  Wartość projektu: 475 710,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 461 210,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 15.07.2019 r.
 52. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0066/18
  Tytuł projektu: Młodzież aktywna społecznie
  Nazwa Beneficjenta: GMINA MIASTO TORUŃ/POWIATOWY URZĄD PRACY DLA MIASTA TORUNIA
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 69 100,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 67 027,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 18.07.2019 r.
 53. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0076/18
  Tytuł projektu: Młodzież solidarna z dziedzictwem
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 799 860,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 774 660,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.07.2019 r.
 54. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0080/18
  Tytuł projektu: Odkrywam kompetencje - podejmuję inicjatywy.
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE DORADCÓW EUROPEJSKICH PLINEU
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 533 800,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 517 786,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 05.07.2019 r.
 55. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0085/18
  Tytuł projektu: Otwarci na innych
  Nazwa Beneficjenta: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU
  Siedziba Beneficjenta: Słupsk
  Wartość projektu: 297 145,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 288 145,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 18.07.2019 r.
 56. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0008/18
  Tytuł projektu: Wolontariat sposobem na samodoskonalenie!
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO JEDEN UNIWERSYTET
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 999 600,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 969 600,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.10.2020 r.
  Data podpisania umowy: 29.08.2019 r.
 57. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0021/18
  Tytuł projektu: Bądź aktywny społecznie. Projekt rozwoju kompetencji społecznych młodzieży w gminie Kraków
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA NA RZECZ RODZINY "OSŁOŃ"
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 70 345,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 68 145,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 20.08.2019 r.
 58. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0055/18
  Tytuł projektu: Aktywność społeczna - zrób to dla siebie
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA PROMOCJI INICJATYW SPOŁECZNYCH POLPROM
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 335 900,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 325 823,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.08.2019 r.
 59. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0078/18
  Tytuł projektu: MŁODZI KOMPETENTNI
  Nazwa Beneficjenta: TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ W LUBLINIE
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 975 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 945 750,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.10.2020 r.
  Data podpisania umowy: 06.08.2019 r.
 60. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0017/18
  Tytuł projektu: Kościerska młodzież w działaniu
  Nazwa Beneficjenta: Powiat Kościerski
  Siedziba Beneficjenta: Kościerzyna
  Wartość projektu: 166 225,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 161 238,19 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.09.2019 r.
 61. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0033/18
  Tytuł projektu: Zróbmy to razem!
  Nazwa Beneficjenta: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna
  Siedziba Beneficjenta: Dzierzgoń
  Wartość projektu: 417 962,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 405 096,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.09.2019 r.
 62. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0038/18
  Tytuł projektu: Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"
  Siedziba Beneficjenta: Gdańsk
  Wartość projektu: 591 765,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 574 012,05 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 16.09.2019 r.
 63. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0046/18
  Tytuł projektu: Aktywizacja młodzieży
  Nazwa Beneficjenta: Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
  Siedziba Beneficjenta: Sławęcin
  Wartość projektu: 391 800,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 379 935,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 16.09.2019 r.
 64. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0062/18
  Tytuł projektu: Dla siebie, dla innych - młodzi w działaniu
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
  Siedziba Beneficjenta: Łódź
  Wartość projektu: 513 990,62 PLN
  Wartość dofinansowania: 498 115,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.09.2019 r.
 65. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0067/18
  Tytuł projektu: Aktywność - szansa na przyszłość
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Wiatrak
  Siedziba Beneficjenta: Bydgoszcz
  Wartość projektu: 273 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 262 035,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.09.2019 r.
 66. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0072/18
  Tytuł projektu: Aktywna młodzież w działaniu - program rozwoju kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS"
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 384 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 372 480,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.09.2019 r.
 67. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0075/18
  Tytuł projektu: Razem zdziałamy więcej
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Krzyżowa Dla Porozumienia Europejskiego
  Siedziba Beneficjenta: Grodziszcze
  Wartość projektu: 197 762,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 190 442,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 19.09.2019 r.
 68. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0086/18
  Tytuł projektu: Indywidualny Program Rozwoju
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju
  Siedziba Beneficjenta: Katowice
  Wartość projektu: 473 250,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 458 750,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.09.2019 r.
 69. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0079/18
  Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju kompetencji społecznych młodych ludzi poprzez zaangażowanie w lokalne działania społeczne w powiecie krasnostawskim
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI
  Siedziba Beneficjenta: Jaślików
  Wartość projektu: 103 425,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 100 228,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 18.10.2019 r.
 70. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0043/18
  Tytuł projektu: Kompetencje społeczne szansą na sukces
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 283 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 274 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 22.11.2019 r.

Działanie 2.1

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0011/16
  Tytuł projektu: „Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3”
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek  Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 765 450,00PLN
  Wartość dofinansowania: 742 485,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.
  Data podpisania umowy: 22.07.2016 r.
 2. Numer i nazwa Działania: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.
  Nr konkursu: POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16
  Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0007/16
  Tytuł projektu: „Gmino – zaopiekuj się maluchem”
  Nazwa Beneficjenta: Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 733 765,28 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 681 745,28 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 05.09.2016 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0003/16
  Tytuł projektu: „SZANSA NA ROZWÓJ - Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za opiekę instytucjonalną nad dziećmi do lat 3 w makroregionie północno-zachodnim.”
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Pozytywne Inicjatywy
  Siedziba Beneficjenta: Puck
  Wartość projektu: 1 801 950,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 747 891,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.
  Data podpisania umowy: 25.11.2016 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0012/16
  Tytuł projektu: „Makroregion południowy zdobywa K3 - podnosi kompetencje przedstawicieli samorządów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
  Nazwa Beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 707 868,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 655 728,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.
  Data podpisania umowy: 16.11.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0015/16
  Tytuł projektu: Najmłodsi pod kloszem gminy - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców
  Nazwa Beneficjenta: OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR PIOTR WASAK
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 818 400,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 793 840,00PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 24.03.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0016/16
  Tytuł projektu: Nowe kompetencje - nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3
  Nazwa Beneficjenta: WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
  Siedziba Beneficjenta: Bydgoszcz
  Wartość projektu: 886 800,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 860 196,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r.
  Data podpisania umowy: 09.03.2017 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0018/16
  Tytuł projektu: Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 ?- szkolenia
  i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego
  Nazwa Beneficjenta: PM GROUP LAAX SP. Z O.O. SP. K.
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 959 880,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 931 083,60 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. – 31.07.2018 r.
  Data podpisania umowy: 16.03.2017 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0014/16
  Tytuł projektu: Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  Nazwa Beneficjenta: JK CONSULTING JOANNA KUBIK
  Siedziba Beneficjenta: Węgrzce
  Wartość projektu: 514 710,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 499 268,70 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 23.06.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0020/16
  Tytuł projektu: „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Fundusz Współpracy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu:1 489 680,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 489 680,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. – 31.07.2019 r.
  Data podpisania umowy: 21.02.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0022/17
  Tytuł projektu: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.”
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 1 374 828,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 328 628,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.
  Data podpisania umowy: 03.04.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0027/17
  Tytuł projektu: „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3?”
  Nazwa Beneficjenta: PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 1 004 335,87 PLN
  Wartość dofinansowania: 974 205,79 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.04.2020 r.
  Data podpisania umowy: 27.04.2018 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0026/17
  Tytuł projektu: „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”
  Nazwa Beneficjenta: JK CONSULTING Joanna Kubik
  Siedziba Beneficjenta: Węgrzce
  Wartość projektu: 675 391,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 654 721,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.05.2020 r.
  Data podpisania umowy: 21.08.2018 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0030/17
  Tytuł projektu: „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 1 027 205,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 996 305,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 15.03.2018 r.

Konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0034/18
  Tytuł projektu: „Work & Life Balance Hub”
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 4 268 455,00PLN
  Wartość dofinansowania: 4 268 455,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.10.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0036/18
  Tytuł projektu: „Przygotuj swój plan! – szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
  Nazwa Beneficjenta: DGA Spółka Akcyjna
  Wartość projektu: 1 691 940,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 641 181,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 11.07.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0040/18
  Tytuł projektu: OTWIERAMY ŻŁOBEK - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak
  Wartość projektu: 964 883,75
  Wartość dofinansowania: 935 936,75
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 22.07.2019 r.

Działanie 2.4

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0021/15
  Tytuł projektu: Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Małopolskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 396 807,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 396 807,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 24.06.2016 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0021/15
  Tytuł projektu: Trafne gwarancje dla młodzieży
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
  Siedziba Beneficjenta: Opole
  Wartość projektu: 369 632,81 PLN
  Wartość dofinansowania: 369 632,81 PLN
  Okres realizacji projektu: 15.03.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 24.06.2016 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0016/15
  Tytuł projektu: Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim,
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Fundusz Współpracy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 274 475,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 274 475,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.05.2016 r. – 30.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 13.07.2016 r.
  Grupa docelowa: Instytucje Rynku Pracy
 4. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0014/15
  Tytuł projektu: Lubelskie partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Lubelska Fundacja Rozwoju
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 248 582,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 248 582,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 14.07.2016 r.
  Grupa docelowa: Instytucje Rynku Pracy
 5. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0003/15
  Tytuł projektu: Podlaskie otwarte na młodych
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Podlaskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 234 866,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 234 866,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 20.07.2016 r.
  Grupa docelowa: Instytucje Rynku Pracy
 6. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0012/15
  Tytuł projektu: Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Pomorskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  Siedziba Beneficjenta: Gdańsk
  Wartość projektu: 250 616,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 250 616,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 29.07.2016 r.
  Grupa docelowa: Instytucje Rynku Pracy
 7. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0026/15
  Tytuł projektu: Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
  Siedziba Beneficjenta: Kielce
  Wartość projektu: 285 881,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 285 881,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 29.07.2016 r.
  Grupa docelowa: Instytucje Rynku Pracy
 8. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0007/15
  Tytuł projektu: Stwórzmy lepsze możliwości na pracę dolnośląskiej młodzieży
  Nazwa Beneficjenta: Semper Avanti
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 244 252,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 244 252,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 15.06.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 30.08.2016 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0008/15
  Tytuł projektu: Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział
  Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie
  Siedziba Beneficjenta: Rzeszów
  Wartość projektu: 385 812,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 385 812,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 1.03.2016 r. – 30.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 30.08.2016 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0047/16
  Tytuł projektu: Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
  Siedziba Beneficjenta: Łódź
  Wartość projektu: 241 429,55 PLN
  Wartość dofinansowania: 241 429,55 PLN
  Okres realizacji projektu: 16.05.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 30.08.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0027/15
  Tytuł projektu: „Stworzenie koncepcji narzędzia służącego ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia szczebla lokalnego, regionalnego oraz centralnego w zakresie uproszczonego systemu dopuszczenia do pracy cudzoziemców oraz jego wdrożenie”
  Nazwa Beneficjenta: WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 2 676 613,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 676 613,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. – 31.10.2018 r.
  Data podpisania umowy: 25.11.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0035/16
  Tytuł projektu: Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
  Siedziba Beneficjenta: Olsztyn
  Wartość projektu: 344 137,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 344 137,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0037/16
  Tytuł projektu: Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 343 175,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 343 175,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 04.10.2016 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0044/16
  Tytuł projektu: Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie lubuskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Młodych Lubuszan
  Siedziba Beneficjenta: Sulęcin
  Wartość projektu: 237 862,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 237 862,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 07.10.2016 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0051/16
  Tytuł projektu: Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w Województwie Kujawsko-Pomorskim
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Stabilo
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 380 312,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 380 312,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 06.09.2016 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0056/16
  Tytuł projektu: Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 204 845,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 204 845,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2016 r.
  Data podpisania umowy: 13.09.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0060/16
  Tytuł projektu: Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+
  Nazwa Beneficjenta: DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.
  Siedziba Beneficjenta: Gdynia
  Wartość projektu: 29 452 973,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 29 452 973,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-009/16

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0068/16
  Tytuł projektu: FUKS IRP Fachowe Umiejętności i Kompetencje Służb IRP
  Nazwa Beneficjenta: MW Consulting Michał  Wasylko
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 1 257 072,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 219 357,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 08.05.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/17

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0074/17
  Tytuł projektu: „Akademia Profesjonalnych Kadr Instytucji Rynku Pracy”
  Nazwa Beneficjenta: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 290 240,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 251 532,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 30.09.2018 r.
  Data podpisania umowy: 16.08.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/17

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0078/17
  Tytuł projektu: „Modelowe procedury współpracy IPR z pracodawcami i przedsiębiorcami”
  Nazwa Beneficjenta: Konfederacja Lewiatan
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 879 608,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 879 608,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 21.09.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/17

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0087/17
  Tytuł projektu: Profesjonalizacja kadr Instytucji Rynku Pracy – makroregion III
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Kultury Informacyjnej
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 029 150,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 995 150,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.10.2018 r.
  Data podpisania umowy: 14.12.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0089/17
  Tytuł projektu: Profesjonalizacja kadr Instytucji Rynku Pracy - makroregion IV
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Kultury Informacyjnej
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 034 250,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 000 250,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.10.2018 r.
  Data podpisania umowy: 14.12.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-007/17

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0080/17
  Tytuł projektu: Modelowe procedury działania IRP w zakresie zlecania zadań przez PSZ innym podmiotom
  Nazwa Beneficjenta: MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k.
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 876 866,00PLN
  Wartość dofinansowania: 1 876 866,00PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 18.12.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0083/17
  Tytuł projektu: SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 7 367 919,38PLN
  Wartość dofinansowania: 7 367 919,38 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 30.11.2020 r.
  Data podpisania umowy: 21.12.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-008/17

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0090/17
  Tytuł projektu: „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej
  podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy”
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 2 849 435,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 849 435,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 14.03.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0093/18
  Tytuł projektu: „Szkolenia pracowników OHP w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”
  Nazwa Beneficjenta: Inkubator Technologiczny Markiz sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Puławy
  Wartość projektu: 1 032 076,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 001 066,11 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 08.06.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/18

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0099/18
  Tytuł projektu: Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES.
  Nazwa Beneficjenta: USŁUGI SZKOLENIOWE MACIEJ PERZYŃSKI
  Siedziba Beneficjenta: Dolaszewo
  Wartość projektu: 970 707,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 941 585,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 17.12.2018 r.

Działanie 2.5

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0013/15
  Nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15
  Tytuł projektu: „Profesjonalny Pracownik Socjalny"
  Nazwa Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Siedziba Beneficjenta: Ignacego Paderewskiego 55, 25-590 Kielce
  Wartość projektu: 1 819 824,00 zł
  Wartość dofinansowania: 1 765 104,00 zł
  Okres realizacji projektu: 02.05.2016 r. - 30.09.2017 r.
  Data podpisania umowy: 19.05.2016 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0011/15
  Nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15
  Tytuł projektu: Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Siedziba Beneficjenta: ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
  Wartość projektu: 1 381 303,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 339 864,10 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2017 r.
  Data podpisania umowy: 31.03.2016 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0012/15
  Nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15
  Tytuł projektu: II stopień specjalizacji to profesjonalizm i skuteczność pracy socjalnej
  Nazwa Beneficjenta: Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek
  Siedziba Beneficjenta: Aleja Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn
  Wartość projektu: 1 502 208,00 zł
  Wartość dofinansowania: 1 457 108,00 zł
  Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 19.05.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

 1. Nr projektu: WND-POWR.02.05.00-00-0019/15
  Nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15
  Tytuł projektu: „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego”
  Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 1 065 540,48 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 033 574,26 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r. - 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 25.04.2016 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0021/15
  Tytuł projektu: „Profesjonalne kadry - inwestycja w poprawę wykształcenia aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej”
  Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Opolski
  Siedziba Beneficjenta: Opole
  Wartość projektu: 862 062,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 836 200,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 04.04.2016 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 19.05.2016 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0018/15
  Tytuł projektu: „Pomagajmy skutecznie”
  Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 889 892,12 PLN
  Wartość dofinansowania: 863 195,35 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 23.05.2016 r.
 4. Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna
  Nr projektu: WND-POWR.02.05.00-00-0019/15
  Nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15
  Tytuł projektu: „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego”
  Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 1 065 540,48 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 033 574,26 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r. - 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 25.04.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0030/15
  Tytuł projektu: Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin
  Nazwa Beneficjenta: Instytut Rozwoju Służb Społecznych
  Siedziba Beneficjenta: ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
  Wartość projektu: 1 810 920,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 756 318,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 22.06.2016 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0029/15
  Tytuł projektu: Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  Nazwa Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
  Siedziba Beneficjenta: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole,
  Wartość projektu: 1 208 788,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 172 488,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.
  Data podpisania umowy: 04.07.2016 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0032/15
  Tytuł projektu: Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Gospodarcza Pro Europa
  Siedziba Beneficjenta: ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń
  Wartość projektu: 1 673 052,29 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 622 802,29 PLN
  Okres realizacji projektu: 10.06.2016 - 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 26.07.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0038/16
  Tytuł projektu: Uniwersytet Pracownika Socjalnego_studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 257 506,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 249 760,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 30.09.2018 r.
  Data podpisania umowy: 06.07.2016 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0037/16
  Tytuł projektu: Profesjonalny Pracownik Socjalny - studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna
  Nazwa Beneficjenta: Dolnośląska Szkoła Wyższa
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 299 237,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 285 197,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 04.05.2016 r. – 31.10.2018 r.
  Data podpisania umowy: 20.07.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0045/16
  Tytuł projektu: Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
  Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
  Siedziba Beneficjenta: Pińczów
  Wartość projektu: 359 865,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 865,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.08.2018 r.
  Data podpisania umowy: 22.12.2016 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0046/16
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Ostrów Wielkopolski
  Wartość projektu: 359 997,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 997,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
  Data podpisania umowy: 22.12.2016 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0049/16
  Tytuł projektu: Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie  mających na celu poprawę jakości obsługi klienta
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Skoczów
  Wartość projektu: 358 028,12 PLN
  Wartość dofinansowania: 358 028,12 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
  Data podpisania umowy: 27.12.2016 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0053/16
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
  Siedziba Beneficjenta: Gryfino
  Wartość projektu: 353 140,91 PLN
  Wartość dofinansowania: 353 140,91 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.
  Data podpisania umowy: 27.12.2016 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0055/16
  Tytuł projektu: Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie
  Nazwa Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Strzyżów
  Wartość projektu: 330 193,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 330 193,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.
  Data podpisania umowy: 23.12.2016 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0072/16
  Tytuł projektu: Nowoczesna i skuteczna pomoc społeczna w Radomsku
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Radomsko/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
  Siedziba Beneficjenta: Radomsko
  Wartość projektu: 359 124,96 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 124,96 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.07.2018 r.
  Data podpisania umowy: 31.03.2017 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0079/16
  Tytuł projektu: Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
  Nazwa Beneficjenta: : Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
  Siedziba Beneficjenta: Dębica
  Wartość projektu: 359 900,64 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 900,64 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 30.03.2017 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0084/16
  Tytuł projektu:  Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Łapy/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
  Siedziba Beneficjenta: Łapy
  Wartość projektu: 359 225,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 225,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 29.03.2017 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0088/16
  Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol. 2
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Polanka Wielka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej
  Siedziba Beneficjenta: Polanka Wielka
  Wartość projektu: 359 913,07 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 913,07 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 31.03.2017 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0064/16
  Tytuł projektu: Skutecznie i efektywnie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Skaryszew/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie
  Siedziba Beneficjenta: Skaryszew
  Wartość projektu: 360 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 360 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 28.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 11.04.2017 r.
 11. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0071/16
  Tytuł projektu: Organizacja pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kondratowicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kondratowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach
  Siedziba Beneficjenta: Kondratowice
  Wartość projektu: 246 389,86 PLN
  Wartość dofinansowania: 246 389,86 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.07.2019 r.
  Data podpisania umowy: 28.04.2017 r.
 12. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0077/16
  Tytuł projektu: Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kartuzy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach
  Siedziba Beneficjenta: Kartuzy
  Wartość projektu: 352 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 352 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.05.2018 r.
  Data podpisania umowy: 07.04.2017 r.
 13. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0097/16
  Tytuł projektu: Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Szczecinek/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku
  Siedziba Beneficjenta: Szczecinek
  Wartość projektu: 359 950,04 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 950,04 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
  Data podpisania umowy: 20.04.2017 r.
 14. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0099/16
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Toruń/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 331 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 331 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 28.04.2017 r.
 15. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0101/16
  Tytuł projektu: Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Dąbrowa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Siedziba Beneficjenta: Dąbrowa
  Wartość projektu: 251 196,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 251 196,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 06.04.2017 r.
 16. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0103/16
  Tytuł projektu: Q zmianie. Klient w centrum uwagi
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Marki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach
  Siedziba Beneficjenta: Marki
  Wartość projektu: 359 822,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 822,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 28.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 05.04.2017 r.
 17. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0108/16
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Paczków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie
  Siedziba Beneficjenta: Paczków
  Wartość projektu: 336 967,60 PLN
  Wartość dofinansowania: 336 967,60 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.01.2019 r.
  Data podpisania umowy: 06.04.2017 r.
 18. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0062/16
  Tytuł projektu: Nowa jakość GOPS w Kłobucku
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kłobuck/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku
  Siedziba Beneficjenta: Kłobuck
  Wartość projektu: 333 225,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 333 225,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 23.05.2017 r.
 19. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0075/16
  Tytuł projektu: Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Jaworzno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
  Siedziba Beneficjenta: Jaworzno
  Wartość projektu: 353 855,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 353 855,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 18.05.2017 r.
 20. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0087/16
  Tytuł projektu: Wdrażamy standardy
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Czechowice-Dziedzice/Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
  Siedziba Beneficjenta: Czechowice-Dziedzice
  Wartość projektu: 342 696,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 342 696,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 26.05.2017 r.
 21. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0089/16
  Tytuł projektu: Nowy Model - Lepsza Jakość
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Tarnowskie Góry/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach
  Siedziba Beneficjenta: Tarnowskie Góry
  Wartość projektu: 356 397,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 356 397,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 28.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 12.05.2017 r.
 22. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0094/16
  Tytuł projektu: Usprawnienia w MGOPS Daleszyce w celu wzmocnienia potencjału jednostki działającej na rzecz włączenia społecznego
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Daleszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach
  Siedziba Beneficjenta: Daleszyce
  Wartość projektu: 192 668,47 PLN
  Wartość dofinansowania: 192 668,47 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 19.05.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-0011/17

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0115/17
  Tytuł projektu: Wykwalifikowani pracownicy socjalni I stopnia
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 1 726 092,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 674 294,26 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 30.04.2020
  Data podpisania umowy: 23.10.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0116/17
  Tytuł projektu: Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - szansa na rozwój zawodowy
  Nazwa Beneficjenta: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Siedziba Beneficjenta: Tarnów
  Wartość projektu: 453 798,74 PLN
  Wartość dofinansowania: 439 899,74 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.04.2018 - 31.10.2020
  Data podpisania umowy: 25.10.2017 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0117/17
  Tytuł projektu: Specjalista pracy socjalnej
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 141 380,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 107 138,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2017 - 31.01.2020
  Data podpisania umowy: 16.10.2017 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0118/17
  Tytuł projektu: Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 651 012,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 631 481,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2017 - 31.01.2020
  Data podpisania umowy: 16.10.2017 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0119/17
  Tytuł projektu: Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Opole
  Wartość projektu: 797 962,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 774 023,14 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2018 - 15.12.2020
  Data podpisania umowy: 31.10.2017 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0120/17
  Tytuł projektu: Specjalista pracy socjalnej z osobami starszymi
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 650 300,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 630 791,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2017 - 30.04.2020
  Data podpisania umowy: 16.10.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-0012/17

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0124/17
  Tytuł projektu: Profesjonalna i skuteczna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Praszka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce
  Siedziba Beneficjenta: Praszka
  Wartość projektu: 411 760,46 PLN
  Wartość dofinansowania: 411 760,46 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 24.01.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0125/17
  Tytuł projektu: Działamy dla ludzi - przez ludzi
  Nazwa Beneficjenta: Sosnowiec - Miasto na Prawach Powiatu/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
  Siedziba Beneficjenta: Sosnowiec
  Wartość projektu: 801 510,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 801 510,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 12.01.2018 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0126/17
  Tytuł projektu: Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Głuchołazy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach
  Siedziba Beneficjenta: Głuchołazy
  Wartość projektu: 379 455,45 PLN
  Wartość dofinansowania: 379 455,45 PLN
  Okres realizacji projektu: 04.12.2017 r. – 31.05.2019 r.
  Data podpisania umowy: 05.01.2018 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0121/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień  organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane  na poprawę  obsługi klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu
  Siedziba Beneficjenta: Luboń
  Wartość projektu: 329 435,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 329 435,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 16.02.2018 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0122/17
  Tytuł projektu: Sprawniej i lepiej. Modernizacja organizacyjna OPS w Kępicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kępice/Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach
  Siedziba Beneficjenta: Kępice
  Wartość projektu: 367 290,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 367 290,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.07.2019 r.
  Data podpisania umowy: 02.02.2018 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0123/17
  Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Skawina/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
  Siedziba Beneficjenta: Skawina
  Wartość projektu: 384 100,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 384 100,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.07.2019 r.
  Data podpisania umowy: 07.02.2018 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0127/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Nysa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
  Siedziba Beneficjenta: Nysa
  Wartość projektu: 740 716,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 740 716,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 02.02.2018 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0128/17
  Tytuł projektu: Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kędzierzyn-Koźle/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Siedziba Beneficjenta: Kędzierzyn-Koźle
  Wartość projektu: 413 381,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 413 381,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 02.02.2018 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0130/17
  Tytuł projektu: Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze/Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Klucze
  Wartość projektu: 346 746,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 346 746,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 09.02.2018 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0131/17
  Tytuł projektu: Nowe standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
  Siedziba Beneficjenta: Gorzów Wielkopolski
  Wartość projektu: 841 781,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 841 781,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 22.02.2018 r.
 11. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0132/17
  Tytuł projektu: Nowoczesny OPS - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wólka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
  Siedziba Beneficjenta: Wólka
  Wartość projektu: 387 206,95 PLN
  Wartość dofinansowania: 387 206,95 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 15.02.2018 r.
 12. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0129/17
  Tytuł projektu: Komplementarni w działaniu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
  Siedziba Beneficjenta: Częstochowa
  Wartość projektu: 824 487,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 824 487,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 08.03.2018 r.
 13. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0133/17
  Tytuł projektu: Nowa formuła pracy w OPS w Deszcznie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Deszczno/Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie
  Siedziba Beneficjenta: Deszczno
  Wartość projektu: 422 046,22 PLN
  Wartość dofinansowania: 422 046,22 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 21.03.2018 r.
 14. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0136/17
  Tytuł projektu: Profesjonalni i Pomocni
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 575 255,00  PLN
  Wartość dofinansowania: 575 255,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 20.03.2018 r.
 15. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0137/17
  Tytuł projektu: Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Byczyna / Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Siedziba Beneficjenta: Byczyna
  Wartość projektu: 315 039,16 PLN
  Wartość dofinansowania: 315 039,16 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 19.03.2018 r.
 16. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0138/17
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w Sochaczewie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Sochaczew/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie
  Siedziba Beneficjenta: Sochaczew
  Wartość projektu: 421 686,23 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 686,23 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 14.03.2018 r.
 17. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0139/17
  Tytuł projektu: Czas na zmiany - skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kłodawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
  Siedziba Beneficjenta: Kłodawa
  Wartość projektu: 420 777,43 PLN
  Wartość dofinansowania: 420 777,43 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 14.03.2018 r.
 18. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0134/17
  Tytuł projektu: Profesjonalna pomoc
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Gdów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie
  Siedziba Beneficjenta: Gdów
  Wartość projektu: 398 201,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 398 201,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.04.2018 r.
 19. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0135/17
  Tytuł projektu: Skuteczna pomoc! Satysfakcja klientów!
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Radzymin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
  Siedziba Beneficjenta: Radzymin
  Wartość projektu: 427 084,15 PLN
  Wartość dofinansowania: 427 084,15 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.10.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.04.2018 r.
 20. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0140/17
  Tytuł projektu: Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie
  Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Sztum/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
  Siedziba Beneficjenta: Sztum
  Wartość projektu: 255 394,12 PLN
  Wartość dofinansowania: 255 394,12 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.04.2018 r.
 21. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0141/17
  Tytuł projektu: ABC dobrej organizacji
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Świdwin/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
  Siedziba Beneficjenta: Świdwin
  Wartość projektu: 422 137,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 422 137,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.04.2018 r.
 22. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0142/17
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kluczbork/Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Kluczbork
  Wartość projektu: 274 648,70 PLN
  Wartość dofinansowania: 274 648,70 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 20.04.2018 r.
 23. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0146/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych w MOPS w Oleśnicy
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Oleśnica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
  Siedziba Beneficjenta: Oleśnica
  Wartość projektu: 395 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 395 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.07.2019 r.
  Data podpisania umowy: 30.04.2018 r.
 24. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0147/17
  Tytuł projektu: Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Spytkowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach
  Siedziba Beneficjenta: Spytkowice
  Wartość projektu: 412 533,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 412 533,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.04.2018 r.
 25. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0149/17
  Tytuł projektu: Skuteczni i nowocześni - nowa jakość pomocy społecznej w Santoku
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Santok/Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku
  Siedziba Beneficjenta: Santok
  Wartość projektu: 422 011,33 PLN
  Wartość dofinansowania: 422 011,33 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.04.2018 r.
 26. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0151/17
  Tytuł projektu: Praca Socjalna - Bliżej Rodziny
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Obrowo/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie
  Siedziba Beneficjenta: Obrowo
  Wartość projektu: 391 746,64 PLN
  Wartość dofinansowania: 391 746,64 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 25.04.2018 r.
 27. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0153/17
  Tytuł projektu: Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Radymno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie
  Siedziba Beneficjenta: Radymno
  Wartość projektu: 402 774,42 PLN
  Wartość dofinansowania: 402 774,42 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 25.04.2018 r.
 28. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0154/17
  Tytuł projektu: Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Nowy Sącz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
  Siedziba Beneficjenta: Nowy Sącz
  Wartość projektu: 799 347,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 799 347,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.04.2018 r.
 29. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0155/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku
  Nazwa Beneficjenta: Gmina M. Włocławek / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
  Siedziba Beneficjenta: Włocławek
  Wartość projektu: 421 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 20.04.2018 r.
 30. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0156/17
  Tytuł projektu: Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku - Kamiennej
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Skarżysko-Kamienna/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej
  Siedziba Beneficjenta: Skarżysko-Kamienna
  Wartość projektu: 290 153,68 PLN
  Wartość dofinansowania: 290 153,68 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 25.04.2018 r.
 31. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0157/17
  Tytuł projektu: Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Racibórz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
  Siedziba Beneficjenta: Racibórz
  Wartość projektu: 244 504,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 244 504,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.04.2018 r.
 32. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0162/17
  Tytuł projektu: Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Strzelce Krajeńskie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
  Siedziba Beneficjenta: Strzelce Krajeńskie
  Wartość projektu: 417 310,27 PLN
  Wartość dofinansowania: 417 310,27 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 20.04.2018 r.
 33. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0180/17
  Tytuł projektu: Nowy model pomocy - skuteczna praca socjalna
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Chełm/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie  Siedziba Beneficjenta: Chełm
  Wartość projektu: 410 218,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 410 218,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 18.04.2018 r.
 34. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0182/17
  Tytuł projektu: Nowoczesny OPS Lipiany
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Lipiany/Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach
  Siedziba Beneficjenta: Lipiany
  Wartość projektu: 350 131,36 PLN
  Wartość dofinansowania: 350 131,36 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 27.04.2018 r.
 35. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0185/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Międzyrzec Podlaski / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
  Siedziba Beneficjenta: Międzyrzec Podlaski
  Wartość projektu: 311 375,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 311 375,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 30.04.2018 r.
 36. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0143/17
  Tytuł projektu: Profesjonalnie i nowocześnie w OPS Skwierzyna
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Skwierzyna/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
  Siedziba Beneficjenta: Skwierzyna
  Wartość projektu: 406 882,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 406 882,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.10.2019 r.
  Data podpisania umowy: 07.05.2018 r.
 37. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0163/17
  Tytuł projektu: Nowa struktura MGOPS Zagórz - efektywna pomoc
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Zagórz/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu
  Siedziba Beneficjenta: Zagórz
  Wartość projektu: 245 572,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 245 572,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 08.05.2018 r.
 38. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0167/17
  Tytuł projektu: Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Dąbrowa Górnicza/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
  Siedziba Beneficjenta: Dąbrowa Górnicza
  Wartość projektu: 889 719,52 PLN
  Wartość dofinansowania: 889 719,52 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 15.05.2018 r.
 39. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0171/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st Warszawa
  Nazwa Beneficjenta: Miasto st. Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 421 363,72 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 363,72 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2019 r.
  Data podpisania umowy: 22.05.2018 r.
 40. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0172/17
  Tytuł projektu: Gotowi do zmian MOPS
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Zielona Góra/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
  Siedziba Beneficjenta: Zielona Góra
  Wartość projektu: 900 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 900 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.10.2019 r.
  Data podpisania umowy: 24.05.2018 r.
 41. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0173/17
  Tytuł projektu: Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Dzierzgoń/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Dzierzgoń
  Wartość projektu: 347 358,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 347 358,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 24.05.2018 r.
 42. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0174/17
  Tytuł projektu: Reorganizacja MGOPS Opoczno
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Opoczno / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
  Siedziba Beneficjenta: Opoczno
  Wartość projektu: 432 075,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 432 075,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 11.05.2018 r.
 43. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0177/17
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Gorlice
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Gorlice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Gorlice
  Wartość projektu: 241 786,23 PLN
  Wartość dofinansowania: 241 786,23 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 24.05.2018 r.
 44. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0178/17
  Tytuł projektu: Skuteczne pomaganie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu
  Siedziba Beneficjenta: Tłuszcz
  Wartość projektu: 416 005,15 PLN
  Wartość dofinansowania: 416 005,15 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 11.05.2018 r.
 45. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0179/17
  Tytuł projektu: Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Gościeradów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie
  Siedziba Beneficjenta: Gościeradów
  Wartość projektu: 294 250,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 294 250,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 18.05.2018 r.
 46. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0184/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Milanówek/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku
  Siedziba Beneficjenta: Milanówek
  Wartość projektu: 389 865,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 389 865,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 23.05.2018 r.
 47. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0189/17
  Tytuł projektu: Usprawnienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Tomaszów Lubelski/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
  Siedziba Beneficjenta: Tomaszów Lubelski
  Wartość projektu: 445 347,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 445 347,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 31.10.2019 r.
  Data podpisania umowy: 24.05.2018 r.
 48. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0194/17
  Tytuł projektu: Nowa jakość - profesjonalny i efektywny OPS
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Bełżyce / Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach Siedziba Beneficjenta: Bełżyce
  Wartość projektu: 389 892,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 389 892,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 11.05.2018 r.
 49. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0195/17
  Tytuł projektu: Pracownik Socjalny - profesjonalna pomoc
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Solec Kujawski/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Solec Kujawski
  Wartość projektu: 192 833,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 192 833,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.05.2019 r.
  Data podpisania umowy: 11.05.2018 r.
 50. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0201/17
  Tytuł projektu: Profesjonalny, efektywny, skuteczny OPS
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Niedrzwica Duża/Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Niedrzwica Duża
  Wartość projektu: 420 872,19 PLN
  Wartość dofinansowania: 420 872,19 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 08.05.2018 r.
 51. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0205/17
  Tytuł projektu: Żuławy przyjazne rodzinie - nowa jakość pomocy społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miłoradz/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Siedziba Beneficjenta: Miłoradz
  Wartość projektu: 221 552,32 PLN
  Wartość dofinansowania: 221 552,32 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 18.05.2018 r.
 52. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0159/17
  Tytuł projektu: Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Zator/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze
  Siedziba Beneficjenta: Zator
  Wartość projektu: 412 406,18 PLN
  Wartość dofinansowania: 412 406,18 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2019 r.
  Data podpisania umowy: 05.06.2018 r.
 53. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0164/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie Systemu Usprawnień Organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Sompolno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie
  Siedziba Beneficjenta: Sompolno
  Wartość projektu: 176 337,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 176 337,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 29.06.2018 r.
 54. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0165/17
  Tytuł projektu: Dobra zmiana -> w stronę klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kępno/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
  Siedziba Beneficjenta: Kępno
  Wartość projektu: 450 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 450 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2018 r.
 55. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0166/17
  Tytuł projektu: Pozytywna zmiana
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Siemianowice Śląskie/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
  Siedziba Beneficjenta: Siemianowice Śląskie
  Wartość projektu: 324 231,33 PLN
  Wartość dofinansowania: 324 231,33 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 05.06.2018 r.
 56. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0176/17
  Tytuł projektu: Czas na zmiany - Zmieniamy się!
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
  Siedziba Beneficjenta: Swarzędz
  Wartość projektu: 320 097,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 320 097,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 27.06.2018 r.
 57. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0186/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Łańcut/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Łańcut
  Wartość projektu: 276 752,73 PLN
  Wartość dofinansowania: 276 752,73 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2018 r.
 58. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0193/17
  Tytuł projektu: Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Myślenice/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Myślenice
  Wartość projektu: 407 351,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 407 351,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 31.10.2019 r.
  Data podpisania umowy: 29.06.2018 r.
 59. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0202/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Kąkolewnica
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kąkolewnica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy
  Siedziba Beneficjenta: Kąkolewnica
  Wartość projektu: 411 375,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 411 375,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 29.06.2018 r.
 60. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0203/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Międzyrzec Podlaski
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Międzyrzec Podlaski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
  Siedziba Beneficjenta: Międzyrzec Podlaski
  Wartość projektu: 410 750,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 410 750,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 29.06.2018 r.
 61. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0210/17
  Tytuł projektu: Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego
  Nazwa Beneficjenta: Sylpo System Sp. z o. o. Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 20 742 810,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 20 742 810,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 27.06.2018 r.
 62. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0144/17
  Tytuł projektu: Poprawa działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Stary Dzierzgoń
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Stary Dzierzgoń/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
  Siedziba Beneficjenta: Stary Dzierzgoń
  Wartość projektu: 292 233,74 PLN
  Wartość dofinansowania: 292 233,74 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 09.07.2018 r.
 63. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0198/17
  Tytuł projektu: Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Iłowa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
  Siedziba Beneficjenta: Iłowa
  Wartość projektu: 221 724,15 PLN
  Wartość dofinansowania: 221 724,15 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 09.07.2018 r.
 64. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0199/17
  Tytuł projektu: Dobra organizacja szansą na lepszą jakość
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
  Siedziba Beneficjenta: Zamość
  Wartość projektu: 131 375,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 131 375,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 11.07.2018 r.
 65. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0200/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przez działania ukierunkowane na poprawę obsługi klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Międzyrzecz
  Wartość projektu: 239 593,75  PLN
  Wartość dofinansowania: 239 593,75  PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 11.07.2018 r.
 66. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0204/17
  Tytuł projektu: Nowy model organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Opole Lubelskie / Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim   Siedziba Beneficjenta: Opole Lubelskie
  Wartość projektu: 293 775,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 293 775,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 06.07.2018 r.
 67. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0168/17
  Tytuł projektu: Nowa jakość - nowe możliwości
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Olkusz/ Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Olkusz
  Wartość projektu: 370 716,94 PLN
  Wartość dofinansowania: 370 716,94 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 13.08.2018 r.
 68. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0190/17
  Tytuł projektu: Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Nowa Słupia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi Siedziba Beneficjenta: Nowa Słupia
  Wartość projektu: 136 750,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 136 750,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 31.08.2018 r.
 69. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0191/17
  Tytuł projektu: GOPS Wisznia Mała - nowe otwarcie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wisznia Mała/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej  Siedziba Beneficjenta: Wisznia Mała
  Wartość projektu: 410 807,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 410 807,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r.
  Data podpisania umowy: 13.08.2018 r.
 70. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0170/17
  Tytuł projektu: Poza schematem-zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach
  Siedziba Beneficjenta: Michałowice
  Wartość projektu: 188 336,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 188 336,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 12.09.2018 r.
 71. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0175/17
  Tytuł projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Piekary Śląskie / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Siedziba Beneficjenta: Piekary Śląskie
  Wartość projektu: 856 526,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 856 526,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 31.10.2019 r.
  Data podpisania umowy: 12.09.2018 r.
 72. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0188/17
  Tytuł projektu: Wola od Nowa - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 900 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 900 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. - 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 14.09.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-0014/17

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0208/17
  Tytuł projektu: Liderzy kooperacji
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  Siedziba Beneficjenta: Rzeszów
  Wartość projektu: 12 893 572,46 PLN
  Wartość dofinansowania: 12 893 572,46 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.03.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0207/17
  Tytuł projektu: Kooperacja – efektywna i skuteczna
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 11 977 479,39 PLN
  Wartość dofinansowania: 11 977 479,39 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.03.2018 r
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0209/17
  Tytuł projektu: KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  Siedziba Beneficjenta: Katowice
  Wartość projektu: 9 966 995,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 9 966 995,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.03.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-0016/18

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0212/18
  Tytuł projektu: Akademia streetworkingu
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Zarząd Główny
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 1 024 275,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 990 525,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 13.08.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-0017/18

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0217/18
  Tytuł projektu: STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Polskiej Akademii Nauk
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 9 990 307,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 9 990 307,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 25.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 10.12.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-0018/18

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0221/18
  Tytuł projektu: Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 2 725 097,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 643 344,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.03.2020 r.
  Data podpisania umowy: 27.09.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-0019/18

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0239/18
  Tytuł projektu: Gotowi na zmiany
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie
  Siedziba Beneficjenta: Sianów
  Wartość projektu: 443 912,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 443 912,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 15.03.2019 r. - 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0268/18
  Tytuł projektu: Czas na zmiany - reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Stare Kurowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie
  Siedziba Beneficjenta: Stare Kurowo
  Wartość projektu: 281 060,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 281 060,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.07.2020 r.
  Data podpisania umowy: 25.06.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0263/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Toszek
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Toszek/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
  Siedziba Beneficjenta: Toszek
  Wartość projektu: 372 951,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 372 951,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. - 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.06.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0244/18
  Tytuł projektu: Od świadczenia do pracy socjalnej
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 899 750,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 899 750,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.07.2020 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0253/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość świadczonej pracy socjalnej - wdrożenie zmian organizacyjnych
  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wadowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
  Siedziba Beneficjenta: Wadowice
  Wartość projektu: 418 942,53 PLN
  Wartość dofinansowania: 418 942,53 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. - 30.04.2020 r.
  Data podpisania umowy: 10.07.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0260/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Żary/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
  Siedziba Beneficjenta: Żary
  Wartość projektu: 417 625,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 417 625,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 02.07.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0233/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Wejherowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wejherowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
  Siedziba Beneficjenta: Wejherowo
  Wartość projektu: 278 444,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 278 444,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 11.07.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0237/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach
  Nazwa Beneficjenta: Gliwice - Miasto Na Prawach Powiatu / Ośrodek Pomocy Społecznej W Gliwicach
  Siedziba Beneficjenta: Gliwice
  Wartość projektu: 698 764,55 PLN
  Wartość dofinansowania: 698 764,55 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 30.11.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.07.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0279/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Olsztyn/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Olsztynie
  Siedziba Beneficjenta: Olsztyn
  Wartość projektu: 860 122,07 PLN
  Wartość dofinansowania: 860 122,07 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 04.07.2019 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0256/18
  Tytuł projektu: Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS  w Krasnymstawie
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Krasnystaw/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Krasnymstawie
  Siedziba Beneficjenta: Krasnystaw
  Wartość projektu: 374 101,09 PLN
  Wartość dofinansowania: 374 101,09 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.07.2020 r.
  Data podpisania umowy: 02.07.2019 r.
 11. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0275/18
  Tytuł projektu: GOPS Miłkowice - nowe otwarcie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miłkowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Miłkowice
  Wartość projektu: 421 190,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 190,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.08.2019 r.
 12. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0261/18
  Tytuł projektu: Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Pszczyna/Ośrodek Pomocy Społecznej W Pszczynie
  Siedziba Beneficjenta: Pszczyna
  Wartość projektu: 421 610,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 610,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 29.08.2019 r.
 13. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0276/18
  Tytuł projektu: MOPS  CHANGE
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Ostrów Mazowiecka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Ostrów Mazowiecka
  Wartość projektu: 420 674,37 PLN
  Wartość dofinansowania: 420 674,37 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.08.2019 r.
 14. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0241/18
  Tytuł projektu: Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kąty Wrocławskie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Kątach Wrocławskich
  Siedziba Beneficjenta: Kąty Wrocławskie
  Wartość projektu: 421 448,28 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 448,28 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.08.2019 r.
 15. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0277/18
  Tytuł projektu: Szersze horyzonty
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Małkinia Górna/Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkinii Górnej
  Siedziba Beneficjenta: Małkinia Górna
  Wartość projektu: 284 753,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 284 753,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 23.08.2019 r.
 16. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0262/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Lubiewo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Lubiewo
  Wartość projektu: 190 320,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 190 320,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.05.2020 r.
  Data podpisania umowy: 23.08.2019 r.
 17. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0242/18
  Tytuł projektu: Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Jedlina-Zdrój/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju
  Siedziba Beneficjenta: Jedlina-Zdrój
  Wartość projektu: 421 393,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 393,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 07.08.2019 r.
 18. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0270/18
  Tytuł projektu: Lepiej, skuteczniej  - czyli reorganizacja GOPS
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Moszczenica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
  Siedziba Beneficjenta: Moszczenica
  Wartość projektu: 421 413,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 413,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 08.08.2019 r.
 19. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0227/18
  Tytuł projektu: Nowe oblicze pracy socjalnej - profesjonalny pracownik socjalny
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Tuchola, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi
  Siedziba Beneficjenta: Tuchola
  Wartość projektu: 420 395,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 420 395,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.08.2019 r.
 20. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0258/18
  Tytuł projektu: Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej - OPS Janów Lubelski
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Janów Lubelski/Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
  Siedziba Beneficjenta: Janów Lubelski
  Wartość projektu: 408 547,43 PLN
  Wartość dofinansowania: 408 547,43 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.08.2019 r.
 21. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0251/18
  Tytuł projektu: Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kielce / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Siedziba Beneficjenta: Kielce
  Wartość projektu: 899 977,86 PLN
  Wartość dofinansowania: 899 977,86 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 05.08.2019 r.
 22. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0306/18
  Tytuł projektu: "Nowoczesny i skuteczny  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu"
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
  Siedziba Beneficjenta: Elbląg
  Wartość projektu: 890 400,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 890 400,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.09.2019 r.
 23. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0225/18
  Tytuł projektu: MOPS Świdwin - Reorganizacja
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Świdwin/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
  Siedziba Beneficjenta: Świdwin
  Wartość projektu: 414 255,62 PLN
  Wartość dofinansowania: 414 255,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.012.2020 r.
  Data podpisania umowy: 25.09.2019 r.
 24. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0249/18
  Tytuł projektu: Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych
  Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Pleszew/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
  Siedziba Beneficjenta: Pleszew
  Wartość projektu: 449 289,57 PLN
  Wartość dofinansowania: 449 289,57 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 30.11.2020 r.
  Data podpisania umowy: 18.09.2019 r.
 25. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0274/18
  Tytuł projektu: OPS Skuteczny
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wołomin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
  Siedziba Beneficjenta: Wołomin
  Wartość projektu: 420 548,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 420 548,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 25.09.2019 r.
 26. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0295/18
  Tytuł projektu: Innowacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Pruszków/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
  Siedziba Beneficjenta: Pruszków
  Wartość projektu: 674 011,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 674 011,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.10.2020 r.
  Data podpisania umowy: 19.09.2019 r.
 27. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0288/18
  Tytuł projektu: Ku profesjonalizmowi w OPS w Kowali. Skuteczna pomoc zadowolony klient.
  Nazwa Beneficjenta: Gmina  Kowala/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali
  Siedziba Beneficjenta: Kowala
  Wartość projektu: 417 700,00  PLN
  Wartość dofinansowania: 417 700,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 13.09.2019 r.
 28. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0300/18
  Tytuł projektu: Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Przasnysz/ Miejski Pomocy Społecznej w Przasnyszu
  Siedziba Beneficjenta: Przasnysz
  Wartość projektu: 402 025,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 402 025,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.09.2019 r.
 29. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0286/18
  Tytuł projektu: EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE SZCZUTOWO
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Szczutowo/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie
  Siedziba Beneficjenta: Szczutowo
  Wartość projektu: 405 173,28 PLN
  Wartość dofinansowania: 405 173,28 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.09.2019 r.
 30. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0229/18
  Tytuł projektu: Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Pszczew / Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
  Siedziba Beneficjenta: Pszczew
  Wartość projektu: 414 705,67 PLN
  Wartość dofinansowania: 414 705,67 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.09.2019 r.
 31. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0287/18
  Tytuł projektu: Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 887 401,99 PLN
  Wartość dofinansowania: 887 401,99 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 10.09.2019 r.
 32. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0272/18
  Tytuł projektu: Przyjazny OPS Serock
  Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Serock / Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku
  Siedziba Beneficjenta: Serock
  Wartość projektu: 267 053,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 267 053,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.09.2019 r.
 33. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0234/19
  Tytuł projektu: Oddzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Radzyń Podlaski/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
  Siedziba Beneficjenta: Radzyń Podlaski
  Wartość projektu: 404 441,50PLN
  Wartość dofinansowania: 404 441,50PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.09.2019 r.
 34. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0278/19
  Tytuł projektu: Profesjonalne usługi pomocowe
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Dąbrowa Tarnowska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
  Siedziba Beneficjenta: Dąbrowa Tarnowska
  Wartość projektu: 295 662,50  PLN
  Wartość dofinansowania: 295 662,50  PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.09.2019 r.
 35. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0228/19
  Tytuł projektu: EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Iłża/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży
  Siedziba Beneficjenta: Iłża
  Wartość projektu: 355 775,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 355 775,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.09.2019 r.
 36. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0280/18
  Tytuł projektu: "Skuteczność działania - Moc pomagania"
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miechów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
  Siedziba Beneficjenta: Miechów
  Wartość projektu: 361 241,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 361 241,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.10.2019 r.
 37. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0296/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Czudcu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Czudec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu
  Siedziba Beneficjenta: Czudec
  Wartość projektu: 368 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 368 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 30.10.2019 r.
 38. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0302/18
  Tytuł projektu: Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Konstancin-Jeziorna/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
  Siedziba Beneficjenta: Konstancin-Jeziorna
  Wartość projektu: 450 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 450 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.10.2019 r.
 39. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0304/18
  Tytuł projektu: Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy społecznej w Suchym Lesie.
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Suchy Las/Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
  Siedziba Beneficjenta: Suchy Las
  Wartość projektu: 210 841,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 210 841,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.10.2019 r.
 40. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0305/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wielopole Skrzyńskie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
  Siedziba Beneficjenta: Wielopole Skrzyńskie
  Wartość projektu: 419 612,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 612,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.10.2020 r.
  Data podpisania umowy: 24.10.2019 r.
 41. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0232/18
  Tytuł projektu: DOSKONALE
  Nazwa Beneficjenta: Gmina  Lipsko/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
  Siedziba Beneficjenta: Lipsko
  Wartość projektu: 370 552,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 370 552,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.10.2019 r.
 42. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0266/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS OSIEK
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Osiek/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
  Siedziba Beneficjenta: Osiek
  Wartość projektu: 419 902,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 902,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.10.2019 r.
 43. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0273/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS WIEPRZ
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wieprz/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
  Siedziba Beneficjenta: Wieprz
  Wartość projektu: 419 478,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 478,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 25.10.2019 r.
 44. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0299/18
  Tytuł projektu: NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD
  Nazwa Beneficjenta: Gmina  Miasto  Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu
  Siedziba Beneficjenta: Zgierz
  Wartość projektu: 843 895,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 843 895,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.10.2019 r.
 45. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0231/18
  Tytuł projektu: Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Siechnice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
  Siedziba Beneficjenta: Siechnice
  Wartość projektu: 449 641,79 PLN
  Wartość dofinansowania: 449 641,79 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 09.10.2019 r.
 46. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0250/18
  Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Halinów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Halinów
  Wartość projektu: 421 462,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 462,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 21.11.2019 r.
 47. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0310/18
  Tytuł projektu: Działamy profesjonalnie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska w Lubaczowie/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie
  Siedziba Beneficjenta: Lubaczów
  Wartość projektu: 374 320,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 374 320,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 25.11.2019 r.
 48. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0308/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Lesznowola/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
  Siedziba Beneficjenta: Lesznowola
  Wartość projektu: 419 906,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 906,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 08.11.2019 r.
 49. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0303/18
  Tytuł projektu: GOPS- organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Łopiennik Górny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym
  Siedziba Beneficjenta: Łopiennik Górny
  Wartość projektu: 325 377,82 PLN
  Wartość dofinansowania: 325 377,82 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.11.2019 r.
 50. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0292/18
  Tytuł projektu: Nowe możliwości - lepsza prespektywa
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Czerniejewo/ M-Gops w Czerniejewie
  Siedziba Beneficjenta: Czerniejewo
  Wartość projektu: 233 185,30 PLN
  Wartość dofinansowania: 233 185,30 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.11.2019 r.
 51. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0297/18
  Tytuł projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
  Siedziba Beneficjenta: Sępólno Krajeńskie
  Wartość projektu: 421 219,97 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 219,97 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.11.2019 r.
 52. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0289/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w OPS w Świebodzinie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Świebodzin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
  Siedziba Beneficjenta: Świebodzin
  Wartość projektu: 246 684,17 PLN
  Wartość dofinansowania: 246 684,17 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 14.11.2019 r.
 53. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0320/19
  Tytuł projektu: Wsparcie i integracja - usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Aleksandrowie Łódzkim
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Aleksandrów Łódzki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
  Siedziba Beneficjenta: Aleksandrów Łódzki
  Wartość projektu: 390 147,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 390 147,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. - 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.12.2019 r.
 54. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0259/18
  Tytuł projektu: GOPS w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odsłonie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Mikołajki Pomorskie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
  Siedziba Beneficjenta: Mikołajki Pomorskie
  Wartość projektu: 419 825,18 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 825,18 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.12.2019 r.
 55. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0284/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Trzebnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Siedziba Beneficjenta: Trzebnica
  Wartość projektu: 415 530,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 415 530,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.12.2019 r.
 56. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0312/19
  Tytuł projektu: MOPS Brańsk zmienia się na lepsze
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Brańsk/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku
  Siedziba Beneficjenta: Brańsk
  Wartość projektu: 430 720,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 430 720,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.12.2019 r. - 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.12.2019 r.
 57. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0290/18
  Tytuł projektu: Profesjonalni w działaniu
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 900 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 900 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 09.12.2019 r.
 58. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0329/19
  Tytuł projektu: Bliżej ludzi
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Jabłonna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
  Siedziba Beneficjenta: Jabłonna
  Wartość projektu: 418 116,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 418 116,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.12.2019 r.
 59. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0283/18
  Tytuł projektu: Ruda Śląska - nowa jakość pracy socjalnej
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Ruda Śląska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
  Siedziba Beneficjenta: Ruda Śląska
  Wartość projektu: 711 040,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 711 040,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.12.2019 r.
 60. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0314/19
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Drezdenko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku
  Siedziba Beneficjenta: Drezdenko
  Wartość projektu: 421 325,12 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 325,12 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 05.12.2019 r.
 61. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0294/18
  Tytuł projektu: Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Chrzanów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 445 325,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 445 325,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 05.12.2019 r.
 62. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0325/19
  Tytuł projektu: RESTART w OPS w Ząbkach !
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Ząbki/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach
  Siedziba Beneficjenta: Ząbki
  Wartość projektu: 416 031,65 PLN
  Wartość dofinansowania: 416 031,65 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.12.2019 r.
 63. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0307/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie
  Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Piaseczno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Piaseczno
  Wartość projektu: 834 762,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 834 762,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.12.2019 r.
 64. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0291/18
  Tytuł projektu: Nowa struktura organizacyjna - nowa jakość pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Libiąż/Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu
  Siedziba Beneficjenta: Libiąż
  Wartość projektu: 443 900,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 443 900,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.12.2019 r.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0365/19
  Tytuł projektu: Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej - makroregion VI
  Nazwa Beneficjenta: MDDP Akademia Biznesu Sp. Z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 084 252,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 051 724,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 20.12.2019 r.

Działanie 2.6

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

 1. Numer i nazwa Działania: 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
  Nr projektu: WND-POWR.02.06.00-00-0006/15
  Nr konkursu: POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15
  Tytuł projektu: „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa”
  Nazwa Beneficjenta: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Partnerzy:
  - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
  - Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki,
  - Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
  - Domański Zakrzewski Palinka spółka komandytowa.
  Wartość projektu: 12 287 123,86 PLN
  Wartość dofinansowania: 12 287 123,86 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 28.02.2018 r.
  Data podpisania umowy: 18.02.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

 1. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0022/16-0
  Tytuł projektu: Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: Polski Związek Niewidomych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 699 999,98 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 699 999,98 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-01-01 - 2018-12-31
  Data podpisania umowy: 20.02.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0023/16
  Tytuł projektu: Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
  Siedziba Beneficjenta: Kielce
  Wartość projektu: 1 448 400,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 448 400,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-01-01 -  2018-12-31
  Data podpisania umowy: 21.02.2017 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0024/16
  Tytuł projektu: Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM
  Siedziba Beneficjenta: Brzeg
  Wartość projektu: 1 615 800,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 615 800,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-02-01 -  2018-09-30
  Data podpisania umowy: 23.02.2017 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0025/16
  Tytuł projektu: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych  w województwie kujawsko-pomorskim
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Stabilo
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 1 689 350,40 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 689 350,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-01-01 -  2018-10-31
  Data podpisania umowy: 21.02.2017 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0026/16
  Tytuł projektu: Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego
  Nazwa Beneficjenta: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  Siedziba Beneficjenta: Olsztyn
  Wartość projektu: 1 658 999,89 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 658 999,89 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-02-01 -  2019-01-31
  Data podpisania umowy: 02.03.2017 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0031/16
  Tytuł projektu: Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Instytut Nowych Technologii”
  Siedziba Beneficjenta: Łódź
  Wartość projektu: 1 152 768,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 152 768,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-03-01 -  2019-02-28
  Data podpisania umowy: 02.03.2017 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0039/16
  Tytuł projektu: Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 599 306,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 599 306,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-01-01 -  2018-12-31
  Data podpisania umowy: 22.02.2017 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0042/16
  Tytuł projektu: Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Eudajmonia
  Siedziba Beneficjenta: Polkowice
  Wartość projektu: 1 504 632,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 504 632,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-04-01 do: 2019-03-29
  Data podpisania umowy: 29.03.2017 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0049/16
  Tytuł projektu: Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 1 481 232,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 481 232,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-04-01 do: 2019-03-29
  Data podpisania umowy: 30.03.2017 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0037/16-00
  Tytuł projektu: Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 1 566 576,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 566 576,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-04-01 - 2019-03-31
  Data podpisania umowy: 04.04.2017 r.
 11. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0046/16
  Tytuł projektu: Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Młodych Lubuszan
  Siedziba Beneficjenta: Sulęcin
  Wartość projektu: 1 470 432,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 470 432,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-04-01 - 2019-03-29
  Data podpisania umowy: 04.04.2017 r.
 12. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0010/16
  Tytuł projektu: Śląskie bez barier
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
  Siedziba Beneficjenta: Katowice
  Wartość projektu: 1 580 640,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 580 640,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-04-01 - 2019-03-31
  Data podpisania umowy: 04.04.2017 r.
 13. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0052/16
  Tytuł projektu: Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Eudajmonia
  Siedziba Beneficjenta: Polkowice
  Wartość projektu: 1 468 284,00PLN
  Wartość dofinansowania: 1 468 284,00PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-04-01 - 2019-03-29
  Data podpisania umowy: 06.04.2017 r.
 14. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0044/16
  Tytuł projektu: Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie zachodniopomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja „ODZEW”
  Siedziba Beneficjenta: Leszno
  Wartość projektu: 1 470 432,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 470 432,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-04-01 -  2019-03-31
  Data podpisania umowy: 06.04.2017 r.
 15. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0043/16
  Tytuł projektu: Monitoring działań jednostek administracji rządowej  i samorządowej w województwie dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób  z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Eudajmonia
  Siedziba Beneficjenta: Polkowice
  Wartość projektu: 1 596 480,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 596 480,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-04-01 - 2019-03-31
  Data podpisania umowy: 11.04.2017 r.
 16. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0028/16
  Tytuł projektu: Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim
  Nazwa Beneficjenta: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 1 401 120,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 401 120,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2017-03-01 - 2019-02-28
  Data podpisania umowy: 13.04.2017 r.
 17. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0051/16-00
  Tytuł projektu: „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”
  Nazwa Beneficjenta: Polsk Związek Głuchych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 2 361 832,05 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 361832,05 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04-2017 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 04.05.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/16

 1. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0054/17
  Tytuł projektu: Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 4 206 022,65 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 206 022,65 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.
  Data podpisania umowy: 26.02.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18

 1. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0061/19
  Tytuł projektu: Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 845 365,94 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 845 365,94 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 20.08.2019 r.

Działanie 2.7

Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

 1. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0002/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Lubuscy Romowie na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: BONDYRA KRZYSZTOF DORADZTWO SPOŁECZNE I GOSPODARCZE
  Siedziba Beneficjenta: ul. Święty Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań
  Wartość projektu: 719 900,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 698 300,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
  Data podpisania umowy: 28.12.2016 r.
 2. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0003/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Romska Akademia Pracy
  Nazwa Beneficjenta: BEST COMPLEX BEATA STANISZEWSKA
  Siedziba Beneficjenta: ul. Zagonowa 12, 26-600 Radom
  Wartość projektu: 933 925,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 905 907,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
  Data podpisania umowy: 09.12.2016 r.
 3. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0005/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Romowie na rynku pracy-aktywizacja zawodowa mazowieckich Romów
  Nazwa Beneficjenta: RADOMSKIE STOWARZYSZENIE ROMÓW "ROMANO WAŚT" (POMOCNA DŁOŃ)
  Siedziba Beneficjenta: ul. Szpitalna 6/10 lok. 6, 26-600 Radom
  Wartość projektu: 1 280 952,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 242 252,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 16.10.2016 r. – 28.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 19.12.2016 r.
 4. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0010/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Wsparcie Romów na świętokrzyskim rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: BIURO PRAC INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.
  Siedziba Beneficjenta: ul. Puszczyka 18a/8, 02-785 Warszawa
  Wartość projektu: 548 045,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 531 314,90 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 12.12.2016 r.
 5. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0011/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Romscy profesjonaliści w Radomiu
  Nazwa Beneficjenta: ORGANIZOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ KAROLINA KWIATKOWSKA
  Siedziba Beneficjenta: ul. Sycyńska 8/25, 26-600 Radom
  Wartość projektu: 1 053 069,60 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 021 315,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
  Data podpisania umowy: 05.12.2016 r.
 6. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0012/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Radomscy Romowie na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: CENTRALNA RADA ROMÓW W POLSCE, CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DLA ROMÓW
  Siedziba Beneficjenta: ul. Warszawska 43/101, 15-062 Białystok
  Wartość projektu: 1 068 477,60 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 035 477,60 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.
  Data podpisania umowy: 05.12.2016 r.
 7. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0022/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację - projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska
  Nazwa Beneficjenta: CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU EUROPEA SP. Z O.O.
  Siedziba Beneficjenta: ul. Stanisława Staszica 8e/19, 55-011 Siechnice
  Wartość projektu: 812 081,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 787 704,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 08.12.2016 r.
 8. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0024/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Kompetencje zawodowe dla Romów
  Nazwa Beneficjenta: ARKADIUSZ WIECHA AGENCJA DORADCZO  USŁUGOWA ARWI PARTNER
  Siedziba Beneficjenta: ul. Fiołkowa 4/145, 31-457 Kraków
  Wartość projektu: 646 135,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 626 410,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
  Data podpisania umowy: 13.12.2016 r.
 9. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0025/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Wsparcie Romów na podkarpackim rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE KULTURALNO SPOŁECZNE ROMÓW "CENTRUM KULTURY ROMÓW W POLSCE"
  Siedziba Beneficjenta: ul. Katedralna 2/3, 33-100 Tarnów
  Wartość projektu: 996 949,15 PLN
  Wartość dofinansowania: 967 024,15 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
  Data podpisania umowy: 09.12.2016 r.
 10. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0026/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Aktywizacja małopolskich Romów
  Nazwa Beneficjenta: WYŻSZA SZKOŁA UBEZPIECZEŃ W KRAKOWIE
  Siedziba Beneficjenta: ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
  Wartość projektu: 996 949,15 PLN
  Wartość dofinansowania: 967 024,15 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
  Data podpisania umowy: 16.12.2016 r.
 11. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0028/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Małopolscy Romowie w drodze do zatrudnienia
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA KROK NAPRZÓD
  Siedziba Beneficjenta: ul. Aleja Henryka 53, 32-500 Chrzanów
  Wartość projektu: 779 712,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 756 320,64 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
  Data podpisania umowy: 09.12.2016 r.
 12. Numer i nazwa Działania: Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0030/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród nowosądeckich Romów
  Nazwa Beneficjenta: SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
  Siedziba Beneficjenta: ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
  Wartość projektu: 515 654,08 PLN
  Wartość dofinansowania: 500 184,08 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.
  Data podpisania umowy: 20.12.2016 r.
 13. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0004/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: AKTYWNI ROMOWIE
  Nazwa Beneficjenta: Szkolny Związek Sportowy
  Siedziba Beneficjenta: ul.  Młynarska 17 lok. 1, 26-600 Radom
  Wartość projektu: 996 930,00  PLN
  Wartość dofinansowania: 967 020,00  PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 03.01.2017 r.
 14. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0031/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16
  Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa dolnośląskich Romów
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Bezpieczna Przystań
  Siedziba Beneficjenta: ul.  Spacerowa 24, 55-200 Marcinkowice
  Wartość projektu: 551 320,00  PLN
  Wartość dofinansowania: 534 780,40  PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.03.2018 r.
  Data podpisania umowy: 31.01.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16

 1. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0037/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16
  Tytuł projektu: Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów
  Nazwa Beneficjenta: Mediator Mediator Group S. A.
  Siedziba Beneficjenta: Świdnica
  Wartość projektu: 778 120,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 754 776,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 17.08.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0041/16
  Nr naboru: POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16
  Tytuł projektu: Dobre dziś - lepsze jutro
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Krok Naprzód
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 766 712,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 743 710,64 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r.
  Data podpisania umowy: 25.08.2017 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0034/16
  Tytuł projektu: SAMODZIELNI ROMOWIE
  Nazwa Beneficjenta: Szkolny Związek Sportowy
  Siedziba Beneficjenta: Radom
  Wartość projektu: 878 370,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 852 018,90 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.12.2018 r.
  Data podpisania umowy: 08.09.2017 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0035/16
  Tytuł projektu: Aktywni Romowie Dolnego Śląska
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Siechnice
  Wartość projektu: 995 990,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 966 077,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 21.09.2017 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0039/16
  Tytuł projektu: Droga do zatrudnienia.
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Integracji Społecznej "Prom"
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 842 737,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 816 637,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 28.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 06.09.2017 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0042/16
  Tytuł projektu: Śląscy Romowie na drodze do aktywizacji
  Nazwa Beneficjenta: Narodowe Forum Doradztwa Kariery
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 958 727,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 929 965,67 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r.
  Data podpisania umowy: 21.09.2017 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0046/16
  Tytuł projektu: Romowie na wielkopolskim rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 899 515,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 872 490,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r.
  Data podpisania umowy: 21.09.2017 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0044/16
  Tytuł projektu: Romowie na swoim
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Edukacji i Psychoterapii Barbara Pełyńska Pośrednictwo Pracy "DREAM WORK"
  Siedziba Beneficjenta: Kłodzko
  Wartość projektu: 599 935,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 581 937,43 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 01.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 09.10.2017 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0036/16
  Tytuł projektu: PRACUJ
  Nazwa Beneficjenta: Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt" (Pomocna Dłoń)
  Siedziba Beneficjenta: Radom
  Wartość projektu: 876 945,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 850 636,65 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 27.12.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17

 1. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0068/17
  Tytuł projektu: W drodze do sukcesu
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Krok Naprzód
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 927 550,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 899 723,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 03.12.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0062/17
  Tytuł projektu: STAŻ I KWALIFIKACJE - SZANSA NA PRACĘ! - program aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej
  Nazwa Beneficjenta: BEST COMPLEX Beata Staniszewska
  Siedziba Beneficjenta: Radom
  Wartość projektu: 979 312,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 949 932,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 21.01.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0073/17
  Tytuł projektu: Pracujący Romowie - to możliwe
  Nazwa Beneficjenta: ORGANIZOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ Karolina Kwiatkowska
  Siedziba Beneficjenta: Radom
  Wartość projektu: 1 415 856,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 373 349,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.02.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0065/17
  Tytuł projektu: Czas na śląskich Romów
  Nazwa Beneficjenta: Narodowe Forum Doradztwa Kariery
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 942 950,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 914 661,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 25.04.2019 r.

Działanie 2.8

Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

 1. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0002/15
  Tytuł projektu: „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”
  Nazwa Beneficjenta: WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 3 601 110,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 601 110,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.
  Data podpisania umowy: 26.08.2016 r.

Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16

 1. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0005/16
  Tytuł projektu: AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ
  Nazwa Beneficjenta: WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM J. KORCZAKA W WARSZAWIE
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 3 014 054,55 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 923 632,55 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 29.06.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0010/16
  Tytuł projektu: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Rzeszów
  Wartość projektu: 4 341 683,55 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 211 433,04 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2019 r.
  Data podpisania umowy: 21.07.2017 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0002/16
  Tytuł projektu: „Dla rodziny” – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny
  i pieczy zastępczej”
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 5 519 027,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 5 352 724,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 03.08.2017 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0003/16
  Tytuł projektu: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Małopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu:  4 929 780,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 781 887,33 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 31.08.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16

 1. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0018/17
  Tytuł projektu: Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”
  Nazwa Beneficjenta: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 28 394 545,18 PLN
  Wartość dofinansowania:  28 394 545,18 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 17.07.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17

 1. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0019/17
  Tytuł projektu: Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa
  wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku
  Siedziba Beneficjenta: Gdańsk
  Wartość projektu: 10 175 999,99 PLN
  Wartość dofinansowania: 10 175 999,99 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.
  Data podpisania umowy: 20.12.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0020/17
  Tytuł projektu: Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  Siedziba Beneficjenta: Łódź
  Wartość projektu: 10 171 999,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 10 171 999,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 03.04.2018 r. – 31.03.2022 r.
  Data podpisania umowy: 29.12.2017 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0021/17
  Tytuł projektu: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym
  Nazwa Beneficjenta: Województwo lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 10 103 705,70 PLN
  Wartość dofinansowania: 10 103 705,70 PLN
  Okres realizacji projektu: 03.04.2018 r. – 31.03.2022 r.
  Data podpisania umowy: 29.12.2017 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0024/17
  Tytuł projektu: Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Małopolskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 10 175 999,95 PLN
  Wartość dofinansowania: 10 175 999,95 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2022 r.
  Data podpisania umowy: 29.12.2017 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0023/17
  Tytuł projektu: „Azymut-Samodzielność”
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Zachodniopomorskie / Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 10 175 941,60 PLN
  Wartość dofinansowania: 10 175 941,60 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.03.2022 r.
  Data podpisania umowy: 09.02.2018 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0022/17
  Tytuł projektu: W poszukiwaniu modelowych rozwiązań
  Nazwa Beneficjenta: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 10 138 977,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 10 138 977,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
  Data podpisania umowy: 10.12.2018 r.

Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18

 1. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0035/19
  Tytuł projektu: „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej”
  Nazwa Beneficjenta: Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.
  Wartość projektu: 4 218 648,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 092 089,04 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 08.08.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0027/19
  Tytuł projektu: „Szkolenie kadr pieczy zastępczej”
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Kultury Informacyjnej
  Wartość projektu: 4 048 445,73PLN
  Wartość dofinansowania: 3 920 708,13 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.08.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0034/19
  Tytuł projektu: „Partnerstwo dla rodziny”
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Wielkopolskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Poznaniu (ROPS)
  Wartość projektu: 5 134 692,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 980 651,72 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 17.10.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0031/19
  Tytuł projektu: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Śląskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Województwa Śląskiego
  Wartość projektu: 4 402 612,72 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 270 534,34 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.05.2022 r.
  Data podpisania umowy: 28.11.2019 r.

Działanie 2.9

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0008/16
  Tytuł projektu: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 6 791 950,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 6 791 950,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 29.02.2020 r.
  Data podpisania umowy: 15.03.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0012/16
  Tytuł projektu: Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 9 359 938,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 9 359 938,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.05.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-011/16

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0013/16
  Tytuł projektu: Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla Pracowników Przedsiębiorstw Społecznych
  Nazwa Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
  Siedziba Beneficjenta: Starachowice
  Wartość projektu: 896 030,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 896 030,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 08.06.2017 r.
 2. Nr projektu POWR.02.09.00-00-0015/16
  Tytuł projektu: Skutecznie i profesjonalnie - przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych
  Nazwa Beneficjenta: Lubelska Fundacja Rozwoju
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 579 900,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 579 900,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.
  Data podpisania umowy: 22.06.2017 r.
 3. Nr projektu POWR.02.09.00-00-0030/16
  Tytuł projektu: Skuteczni w zamówieniach publicznych
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja „Merkury”
  Siedziba Beneficjenta: Wałbrzych
  Wartość projektu: 949 307,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 949 307,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.04.2018 r.
  Data podpisania umowy: 12.06.2017 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0029/16
  Tytuł projektu: Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne
  Nazwa Beneficjenta: Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 680 600,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 680 600,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.
  Data podpisania umowy: 04.07.2017 r.

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0048/18
  Tytuł projektu: Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 6 416 803,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 6 416 803,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.03.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0050/18
  Tytuł projektu: Podyplomowe studia menedżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 3 578 632,56 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 578 632,56 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 21.03.2019 r.

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0055/18
  Tytuł projektu: Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym
  Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna DALBA
  Siedziba Beneficjenta: Puck
  Wartość projektu: 1 999 192,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 999 192,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 17.05.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0057/18
  Tytuł projektu: Model franczyzy usług społecznych - opieka ze smakiem
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA PRO OMNIS
  Siedziba Beneficjenta: Bydgoszcz
  Wartość projektu: 1 999 512,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 999 512,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.11.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.06.2019 r.

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0064/19
  Tytuł projektu: Ekonomia społeczna dla szkół
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE CZAS PRZESTRZEŃ TOŻSAMOŚĆ
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 1 267 540,13 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 267 540,13 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 28.02.2022 r.
  Data podpisania umowy: 04.07.2019 r.

Działanie 2.20

Konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18

 1. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0001/18
  Tytuł projektu: „Dialog społeczny od A do Z”
  Nazwa Beneficjenta: Region Środkowo - Wschodni NSZZ „Solidarność”
  Wartość projektu: 806 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 782 175,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 02.04.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0002/18
  Tytuł projektu: „Kompetentny związkowiec - jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy”
  Nazwa Beneficjenta: Porozumieniem Związków Zawodowych „KADRA”,
  Wartość projektu: 380 543,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 369 127,43 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 29.04.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0005/18
  Tytuł projektu: „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”
  Nazwa Beneficjenta: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  Wartość projektu: 763 116,87 PLN
  Wartość dofinansowania: 739 116,87 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 11.04.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0006/18
  Tytuł projektu: „Profesjonalny dialog społeczny na Śląsku”
  Nazwa Beneficjenta: Rada OPZZ Województwa Śląskiego
  Wartość projektu: 447 875,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 434 438,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 01.04.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0003/18
  Tytuł projektu: „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego”
  Nazwa Beneficjenta: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce
  Wartość projektu: 580 956,25 zł
  Wartość dofinansowania: 563 527,50 zł
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.05.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0004/18
  Tytuł projektu: „Partnerzy Społeczni - Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”
  Nazwa Beneficjenta: Rada OPZZ Województwa Łódzkiego
  Wartość projektu: 631 552,50 zł
  Wartość dofinansowania: 612 605,50 zł
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 14.05.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0008/18
  Tytuł projektu: „Wdrożenie modelu rozwoju kompetencji przedstawicieli KL”
  Nazwa Beneficjenta: Konfederacja Lewiatan
  Wartość projektu: 784 150,00 zł
  Wartość dofinansowania: 760 625,49 zł
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 07.05.2019 r.

Konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18

 1. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0015/18
  Tytuł projektu: „Zawód na dobry start”
  Nazwa Beneficjenta: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  Wartość projektu: 749 168,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 726 693,69 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 02.07.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0013/18
  Tytuł projektu: „Kompetencje i rynek pracy w województwie lubelskim”
  Nazwa Beneficjenta: Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”
  Wartość projektu: 731 250,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 709 312,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.07.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0009/18
  Tytuł projektu: „NOWY DIALOG – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”
  Nazwa Beneficjenta: Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
  Wartość projektu: 575 475,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 557 315,00 PLN
  Okres realizacji projektu:01.06.2019 r. - 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 02.07.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0011/18
  Tytuł projektu: „Problemy społeczne pod lupą”
  Nazwa Beneficjenta: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce
  Wartość projektu: 649 375,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 629 575,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 02.08.2019 r.

Konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-004/18

 1. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0019/18
  Tytuł projektu: „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi - identyfikacja barier i propozycje rekomendacji systemowych”
  Nazwa Beneficjenta: Izba Rzemieślnicza w Opolu
  Wartość projektu: 312 125,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 302 761,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 31.07.2020 r.
  Data podpisania umowy: 21.08.2019 r.