W związku z aktualizacją przez Instytucję Zarządzającą wzorów umów o dofinansowanie, publikujemy nową wersję załącznika do nr 8 do regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”

Aktualny regulamin konkursu, z nową wersją załącznika nr 8 dostępny na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19