Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuję, że z uwagi na problemy techniczne w systemie SOWA oraz trwający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 pt. „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia”, zmianie ulega numer naboru z POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 na POWR.02.20.00-IP.03-00-004/18.

Jednocześnie, przypominamy, iż z uwagi na wyczerpanie alokacji, z dniem 7 grudnia 2018 r. (o godz. 14:00) konkurs zostanie zamknięty.