W ramach zasady konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na dostawę 21 niszczarek, których parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Oferty należy przesyłać do dnia 8 lutego 2019 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy:
promocja@efs.mrpips.gov.pl

Ofertę należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 2), podając zarówno ceny netto, jak i brutto realizacji dostawy. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie. Po wyborze wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

Dodatkowe informacje: e-mail: promocja@efs.mrpips.gov.pl

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługa sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania

Załącznik 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 134.08 KB)
Załącznik 2 - Formularz Ofertowy (DOC, 99 KB)

Linki

Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę 21 niszczarek na portalu Baza Konkurencyjności