Już niebawem od 11 do 13 maja 2018 br. na terenie całej Polski ruszy kampania Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Każdy projekt współfinansowany w ramach PO WER ma szansę być promowanym podczas tej ogólnopolskiej akcji.

Kampania służy prezentacji i promocji projektów krajowych i regionalnych współfinasowanych z Funduszy Europejskich w Polsce. W jej realizację zaangażowane zostaną środki masowego przekazu m.in. stacje telewizyjne, stacje radiowe, portale internetowe i  kanały społecznościowe. Dni Otwarte Funduszy Europejskich realizowane będą pod patronatem Polskiego Radia i TVP INFO.

Udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich jest bezpłatny i dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie jest zgłoszenie się Beneficjenta poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 kwietnia br.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i promocji projektów szerokiemu gronu odbiorców. Więcej informacji na stronie www.dniotwarte.eu