W lipcu br. podpisano 3 umowy na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 mający na celu realizację i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia oraz 2 umowy na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0015/18
  Tytuł projektu: „Zawód na dobry start”
  Nazwa Beneficjenta: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  Wartość projektu: 749 168,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 726 693,69 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 02.07.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0013/18
  Tytuł projektu: „Kompetencje i rynek pracy w województwie lubelskim”
  Nazwa Beneficjenta: Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”
  Wartość projektu: 731 250,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 709 312,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.07.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0009/18
  Tytuł projektu: „NOWY DIALOG – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”
  Nazwa Beneficjenta: Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
  Wartość projektu: 575 475,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 557 315,00 PLN
  Okres realizacji projektu:01.06.2019 r. - 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 02.07.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0036/18
  Tytuł projektu: „Przygotuj swój plan! – szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
  Nazwa Beneficjenta: DGA Spółka Akcyjna
  Wartość projektu: 1 691 940,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 641 181,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 11.07.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0040/18
  Tytuł projektu: OTWIERAMY ŻŁOBEK - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak
  Wartość projektu: 964 883,75
  Wartość dofinansowania: 935 936,75
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 22.07.2019 r.