W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 "Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia" publikujemy trzecią cząstkową listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Lista prezentująca skład Komisji Oceny Projektów zostanie opublikowana po zakończeniu negocjacji wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

Załączniki

Trzecia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 (PDF, 140.3 KB)