Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ofert z szacunkowym kosztem w rozbiciu na ceny netto i brutto (wyszczególniając koszt przeniesienia praw autorskich) dla badania ewaluacyjnego dotyczącego „Oceny wsparcia skierowanego do społeczności romskiej w Polsce z PO WER oraz innych programów realizowanych na rzecz Romów”.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Szacowania zawiera Załącznik nr 1 - Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy przesyłać do dnia 13 lipca 2018 r., do godz. 16:00 w wersji elektronicznej na adres: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl.

Dodatkowych informacji udziela Pani Marlena Kończak: tel. 22 529 02 46 lub Pani Monika Stolarzewicz: tel. 22 529 02 44

Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania