W konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczono ok. 170 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na aktywizację zawodową i poprawę sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Do projektów rekrutowane są wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami lub bierne zawodowo z powodu choroby. Uczestnikami projektów mogą być zarówno niepracujące jak i pracujące osoby z niepełnosprawnościami.

Jakie wsparcie jest oferowane w projektach?

W przypadku niepracujących osób z niepełnosprawnościami zapewnione jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie ich zatrudnienia. W przypadku pracujących osób z niepełnosprawnościami zakłada się natomiast wsparcie w planowaniu rozwoju ich kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji służące poprawie ich pozycji na rynku pracy.

Projekty zakładają m.in. wsparcie takie jak:

 • identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (opracowanie indywidualnego planu działania),
 • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
 • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji (kursy, szkolenia),
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego (staże u pracodawcy),
 • w zależności od potrzeb, wsparcie doradcy zawodowego, psychologa lub pośrednika pracy,
 • wsparcie trenera pracy,
 • inne formy aktywizacji zawodowej.

Docelowo, udział w projekcie ma doprowadzić osoby niepracujące do zatrudnienia, lub poprawić sytuację na rynku pracy osób pracujących (np. zmiana pracy, awans).

Zgłoś się do projektu

Realizatorami projektów są organizacje pozarządowe oraz agencje pracy. Rekrutacje do poszczególnych projektów, uwzględniających specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, prowadzone są na terenie całego kraju. Zakłada się że wsparcie otrzyma ponad 10 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Poniżej publikujemy dane kontaktowe do podmiotów, które realizują projekty na terenie poszczególnych województw:

województwo dolnośląskie

województwo kujawsko-pomorskie

województwo lubelskie

województwo lubuskie

województwo łódzkie

województwo małopolskie

województwo mazowieckie

województwo opolskie

województwo podkarpackie

województwo podlaskie

województwo pomorskie

województwo śląskie

województwo świętokrzyskie

województwo warmińsko-mazurskie

województwo wielkopolskie

województwo zachodniopomorskie


województwo dolnośląskie

 1. Tytuł projektu: Wybierz akTYwność!
  Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
  www: http://krajowecentrumpracy.pl/
  tel.: 609 607 315
  e-mail: bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa
 2. Tytuł projektu: Droga do aktywności - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w powiatach bolesławieckim i jaworskim
  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu
  www: http://wtz-bolec.pl/
  tel.: 75 735 26 12
  e-mail: wtzbc@wp.pl
  Biuro projektu: al. Tysiąclecia 32D/3 79-700 Bolesławiec
 3. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 4. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 5. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 6. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 7. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 795 213 232, 604 186 140
  e-mail: j.jozefczak@ekon.org.pl , t.lawrecki@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 9. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo kujawsko-pomorskie

 1. Tytuł projektu: Centrum rozwoju potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami
  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
  www: https://crse.org.pl/, https://centrumozn.pl/
  tel.: 887 788 232, 510 916 393
  e-mail: centrumrozwojuozn@crse.org.pl
  Biura projektu:
  • Plac Słowiański 2, 82-300 Elbląg
  • ul. Waśkowskiego 13, 84-200 Wejherowo
 2. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 3. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 4. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 5. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 6. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 7. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 791 077 559
  e-mail: p.kocinska@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo lubelskie

 1. Tytuł projektu: Uwierz w siebie!
  INSPIRES Sp. z o.o.
  www: http://inspires.pl/projekty-ue/projekty-ogolnopolskie/
  tel.: 733 026 115
  e-mail: info@inspires.pl
  Biuro projektu: ul. Nałęczowska 18 a/26 u, 20-701 Lublin
 2. Tytuł projektu: Lubelskie bez barier
  Stowarzyszenie Synergia
  www: http://stowarzyszeniesynergia.org/
  tel.: 81 4417579, 533 030 007
  e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl
  Biuro projektu: ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
 3. Tytuł projektu: Nowe horyzonty
  Fundacja Fuga Mundi
  www: https://www.praca.ffm.pl/
  tel.: 81 534 82 90
  e-mail: praca@ffm.pl
  Biuro projektu w Lublinie: ul. Krochmalna 3/1,20-401 Lublin
 4. Tytuł projektu: Aktywni, pełnosprawni, kompetentni
  Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin”
  www: https://www.aktywni-pelnosprawni.pl
  tel.: 81 532 08 11 w. 31
  e-mail: fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl
  Biuro projektu: ul. Królewska 3, 20-109 Lublin
 5. Tytuł projektu: Program Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością
  Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
  www: http://pzn.lublin.pl/okreg-lubelski/
  tel.: 814 415 325
  e-mail: projekt.pznol@gmail.com
  Biuro projektu: ul. Klemensa Junoszy 49, 20-058 Lublin
 6. Tytuł projektu: Bez barier zawodowych!
  Fundacja Heros
  www: https://www.fundacjaheros.org
  tel.: 570 122 110
  e-mail: fundacja@fundacjaheros.org
  Biuro projektu: ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin
 7. Tytuł projektu: Nowa droga zawodowa
  HUMANEO
  www: https://www.humaneo.pl/
  tel.: 663 031 704, 605 202 488
  e-mail: ndz@humaneo.pl
  Biuro projektu: ul. Długa 5 pok. 61, 20-346 Lublin
 8. Tytuł projektu: Aktywni i kompetentni na lubelskim rynku pracy
  Stowarzyszenie Natanaelum
  www: https://www.natanaelum.pl
  tel.: 604 812 922
  e-mail: projekt.natanaelum@gmail.com
  Biuro projektu: ul. Bohaterów Monte Cassino 16, 20-808 Lublin
 9. Tytuł projektu: Potencjał Plus
  Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA
  www: https://www.fundacjawspolnota.pl/projekt-15-potencjal-plus
  tel.: 500 224 792
  e-mail: fras.wspolnota@gmail.com
  Biuro projektu: ul. Lubartowska 9/3, 20-115 Lublin
 10. Tytuł projektu: Wybierz akTYwność!
  Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
  www: http://krajowecentrumpracy.pl/
  tel.: 609 607 315
  e-mail: bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa
 11. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 12. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 13. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 14. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 15. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 16. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 22 729 40 04
  e-mail: pracujemy@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 17. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła
 18. Tytuł projektu: Aktywizacja = praca bez barier
  Consultor Sp. z o.o.
  www: http://consultor.pl/
  tel. 519 323 380
  e-mail: a.kozak@consultor.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kościuszki 5A, 21-100 Lubartów
  • ul. PCK 18a, 22-300 Krasnystaw

województwo lubuskie

 1. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 2. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 3. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 4. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 5. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 6. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 22 729 40 04
  e-mail: pracujemy@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 7. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo łódzkie

 1. Tytuł projektu: Wybierz akTYwność!
  Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
  www: http://krajowecentrumpracy.pl/
  tel.: 609 607 315
  e-mail: bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa
 2. Tytuł projektu: Z nami po pracę
  Fundacja "Normalna Przyszłość"
  www: https://www.normalnaprzyszlosc.org/portal/z-nami-po-prace/
  tel.: 574 642 809
  e-mail: a.kacprzak@normalnaprzyszlosc.org
  Biuro projektu: ul. Kościuszki 59/61, 90-468 Łódź
 3. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 4. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 5. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 6. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 7. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 662 313 933, 668 853 201, 698 680 476
  e-mail: d.smolarek@ekon.org.pl, d.waszczykowski@ekon.org.pl, b.zadworski@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 9. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo małopolskie

 1. Tytuł projektu: Motywacja - energia - praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego
  Fundacja Sustinae
  www: http://fundacjasustinae.org/
  tel.: 692 957 833
  e-mail: projekt@fundacjasustinae.org
  Biuro projektu: ul. Szlak 65, pokój 302, 31-153 Kraków
 2. Tytuł projektu: Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w powiatach: olkuskim, miechowskim i proszowickim
  Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ"
  www: http://www.stowarzyszenie-klucz.pl/
  tel.: 32 647 80 50
  e-mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl
  Biuro projektu: Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
 3. Tytuł projektu: Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!
  QS Zurich Sp. z o.o.
  www: http://projektyunijne.qszurich.pl/buduj-swoja-sciezke-kariery-z-power-em
  tel.: 22 651 74 88
  e-mail: biuro@qszurich.pl
  Biuro projektu: Stawy 12/43, 02-467 Warszawa
 4. Tytuł projektu: Bez barier na rynku pracy
  Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne
  www: http://www.rodziny.info
  tel.: 515 555 146
  e-mail: stowarzyszenie@rodziny.info
  Biuro projektu: ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
 5. Tytuł projektu: Nowa droga zawodowa
  HUMANEO
  www: https://www.humaneo.pl/
  tel.: 663 031 704, 605 202 488
  e-mail: ndz@humaneo.pl
  Biuro projektu: ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
 6. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 7. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 9. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 10. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 11. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 509 240 993
  e-mail: a.krymska@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 12. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo mazowieckie

 1. Tytuł projektu: Uwierz w siebie!
  INSPIRES Sp. z o.o.
  www: http://inspires.pl/projekty-ue/projekty-ogolnopolskie/
  tel.: 883 734 101
  e-mail: biuro.mazowsze@inspires.pl
  Biuro projektu: Plac Stare Miasto 2, 26-600 Radom
 2. Tytuł projektu: Moc aktywizacji
  "Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o.
  www: http://mocaktywizacji.instytutbs.eu/
  tel.: 89 534 01 44
  e-mail: mocaktywizacji@instytutbs.eu
  Biuro projektu: ul. Żurawia 47/49 pokój 313, 00-680 Warszawa
 3. Tytuł projektu: Obierz ster na zatrudnienie!
  Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "DO CELU" im. św. Brata Alberta
  www: http://www.docelu.radom.pl/
  tel.: 792 387 294
  e-mail: stowarzyszenie@docelu.radom.pl
  Biuro projektu: ul. Kościuszki 5, 26-600 Radom
 4. Tytuł projektu: Równy START
  Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych "START"
  www: http://www.startradom.pl/
  tel.: 500 235 734
  e-mail: rssiron@onet.pl
  Biuro projektu: ul. Maratońska 1, 26-600 Radom
 5. Tytuł projektu: Czas na rozwój, czas na zatrudnienie
  Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki
  www: http://www.mazowsze-pzn.org.pl
  tel.: 609 970 066
  e-mail: miekpaluch22@gmail.com
  Biuro projektu: ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-610 Radom
 6. Tytuł projektu: Nowe horyzonty
  Fundacja Fuga Mundi
  www: https://www.praca.ffm.pl/
  tel.: 81 534 82 90
  e-mail: praca@ffm.pl
  Biura projektu:
  • Oddział w Warszawie: ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa
  • Oddział w Radomiu: ul. Struga 26-28/201, 26-610
 7. Tytuł projektu: Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!
  QS Zurich Sp. z o.o.
  www: http://projektyunijne.qszurich.pl/buduj-swoja-sciezke-kariery-z-power-em
  tel.: 22 651 74 88
  e-mail: biuro@qszurich.pl
  Biuro projektu: Stawy 12/43, 02-467 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Wybierz akTYwność!
  Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
  www: http://krajowecentrumpracy.pl/
  tel.: 609 607 315
  e-mail: bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa
 9. Tytuł projektu: Z nami po pracę
  Fundacja "Normalna Przyszłość"
  www: https://www.normalnaprzyszlosc.org/portal/z-nami-po-prace/
  tel.: 791 058 698
  e-mail: m.jankowska@normalnaprzyszlosc.org
  Biuro projektu: 25 Czerwca 68 pok. 24, 26-600 Radom
 10. Tytuł projektu: Status: zatrudniONy
  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
  www: https://otwartedrzwi.pl/, http://statuszatrudniony.pl/
  tel.:  22 619 85 01
  e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
  Biuro projektu: ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
 11. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 12. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 13. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 14. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 15. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 16. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 512 797 293, 662 748 027, 509 689 572, 503 736 025
  e-mail: e.fabianowicz@ekon.org.pl, m.kuligowski@ekon.org.pl, joanna.sobczak@ekon.org.pl, m.switajska@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 17. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła
 18. Tytuł projektu: Aktywizacja = praca bez barier
  Consultor Sp. z o.o.
  www: http://consultor.pl/
  tel. 509 613 097
  e-mail: s.tyczynska@consultor.pl
  Biura projektu:
  • ul. Warszawska 9, 26-900 Kozienice
  • ul. Spacerowa 33, 27-300 Lipsko
  • ul. Rynek Wielki 5, 26-500 Szydłowiec

województwo opolskie

 1. Tytuł projektu: Moc aktywizacji
  "Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o.
  www: http://mocaktywizacji.instytutbs.eu/
  tel.: 89 534 01 44
  e-mail: mocaktywizacji@instytutbs.eu
  Biuro projektu: ul. Oleśnicka 13a lokal 9, 46-100 Namysłów
 2. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 3. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 4. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 5. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 6. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 7. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 22 729 40 04
  e-mail: pracujemy@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo podkarpackie

 1. Tytuł projektu: Nastaw się na aktywność!
  Nowa Perspektywa
  www: http://nastawsienaaktywnosc.pl/
  tel.: 536 279 023
  e-mail: nastawsienaaktywnosc@gmail.com
  Biuro projektu: ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
 2. Tytuł projektu: Nowe horyzonty
  Fundacja Fuga Mundi
  www: https://www.praca.ffm.pl/
  tel.: 81 534 82 90
  e-mail: praca@ffm.pl
  Biuro projektu (oddział w Rzeszowie): ul. Słowackiego 24/75, 35-060 Rzeszów
 3. Tytuł projektu: Aktywnie ku zmianie
  NEXORIS Sp z o.o.
  www: http://aktywniekuzmianie.pl/
  tel.: 604 378 857
  e-mail: aktywniekuzmianie@gmail.com
  Biuro projektu: ul Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
 4. Tytuł projektu: Trampolina Kariery - wybij się na rynku pracy!
  Stowarzyszenie Trampolina Kariery
  www: http://wybijsienarynkupracy.pl/
  tel.: 882 870 003
  e-mail: wybijsienarynkupracy@gmail.com
  Biuro projektu: ul Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
 5. Tytuł projektu: Bez barier zawodowych!
  Fundacja Heros
  www: https://www.fundacjaheros.org
  tel.: 730 567 800
  e-mail: fundacja@fundacjaheros.org
  Biuro projektu: Galeria Center Park, Piętro 1 - ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów
 6. Tytuł projektu: Nowa droga zawodowa
  HUMANEO
  www: https://www.humaneo.pl/
  tel.: 663 031 704, 605 202 488
  e-mail: ndz@humaneo.pl
  Biuro projektu: ul. Katedralna 5/20 lok. 3, 37-700 Przemyśl
 7. Tytuł projektu: Nastaw się na rozwój
  AMD GROUP Michał Drymajło
  www: http://nastawsienarozwoj.pl/
  tel.: 886 606 886
  e-mail: nastawsienarozwoj21@gmail.com
  Biuro projektu: ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
 8. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim
  Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki
  www: http://pzn.rzeszow.pl
  tel.: 17 862 23 28, 662 177 551
  e-mail: sekretariat@pzn.rzeszow.pl
  Biuro projektu: ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
 9. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 10. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 11. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 12. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 13. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 14. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 505 253 397
  e-mail: j.stefanski@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 15. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo podlaskie

 1. Tytuł projektu: Masz POTENCJAŁ! - RAZEM przeciw ograniczeniom
  Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym HOLOS
  www: https://holos.org.pl/
  tel.: 509 165 356
  e-mail: holos.biuro@gmail.com
  Biuro projektu: ul. Baranowicka 79/1, 15-554 Białystok
 2. Tytuł projektu: Z nami po pracę
  Fundacja "Normalna Przyszłość"
  www: https://www.normalnaprzyszlosc.org/portal/z-nami-po-prace/
  Biura projektu:
 3. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 4. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 5. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 6. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 7. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 509 529 333
  e-mail: m.marczuk@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 9. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo pomorskie

 1. Tytuł projektu: Centrum rozwoju potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami
  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
  www: https://crse.org.pl/, https://centrumozn.pl/
  tel.: 887 788 232, 510 916 393
  e-mail: centrumrozwojuozn@crse.org.pl
  Biura projektu:
  • Plac Słowiański 2, 82-300 Elbląg
  • ul. Waśkowskiego 13, 84-200 Wejherowo
 2. Tytuł projektu: Mogę więcej - projekt aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji dla osób z niepełnosprawnościami
  Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia
  www: https://www.integralia.pl/projekty/moge-wiecej/projekty-eu/
  tel.: 58 555 60 90, 727 026 619
  e-mail: fundacja@integralia.pl
 3. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 4. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 5. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 6. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 7. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 723 944 320
  e-mail: a.studzinska@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 9. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo śląskie

 1. Tytuł projektu: Z nami zrobisz więcej!
  Fundacja Teatru Grodzkiego
  www: https://cis.bielsko.pl
  tel.: 605 608 519
  e-mail: biuro-katowice@cis.bielsko.pl
  Biuro projektu: ul. Uniwersytecka 13, piętro 6, 40-007 Katowice
 2. Tytuł projektu: Włączeni
  Fundacja Pomocy "Nowy Świat"
  www: http://fundacjanowyswiat.pl
  tel.: 694 467 247
  e-mail: nowyswiat@o2.pl
  Biuro projektu: ul 3 Maja 11 lok 227, 41-200 Sosnowiec
 3. Tytuł projektu: Razem w przyszłość
  Caritas Archidiecezji Katowickiej
  www: https://sprawni-on.pl/
  tel.: 693 851 563
  e-mail: marzena.folda@caritas.katowice.pl
  Biuro projektu: ul. Brata Alberta 4, 40-019 Katowice
 4. Tytuł projektu: Nowa droga zawodowa
  HUMANEO
  www: https://www.humaneo.pl/
  tel.: 663 031 704, 605 202 488
  e-mail: ndz@humaneo.pl
  Biuro projektu: Al. Armii Krajowej 220/1 lok. 111, 43-316 Bielsko-Biała
 5. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 6. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 7. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 9. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 10. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 693 858 436, 571 439 164, 518 354 055
  e-mail: k.krupa@ekon.org.pl, m.pawlowska@ekon.org.pl, s.stelmaszczyk@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 11. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo świętokrzyskie

 1. Tytuł projektu: Uwierz w siebie!
  INSPIRES Sp. z o.o.
  www: http://inspires.pl/projekty-ue/projekty-ogolnopolskie/
  tel.: 574 337 438
  e-mail: biuro.kielce@inspires.pl
  Biuro projektu: Aleja IX Wieków Kielc 4/1 piętro 1, 25-516 Kielce
 2. Tytuł projektu: Nowe horyzonty
  Fundacja Fuga Mundi
  www: https://www.praca.ffm.pl/
  tel.: 81 534 82 90
  e-mail: praca@ffm.pl
  Biuro projektu (oddział w Kielcach): ul. Planty 16c lok.5, 25-502 Kielce
 3. Tytuł projektu: Bez barier zawodowych!
  Fundacja Heros
  www: https://www.fundacjaheros.org
  tel.: 539 309 781
  e-mail: fundacja@fundacjaheros.org
  Biuro projektu: ul. Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
 4. Tytuł projektu: Sprawna droga do zatrudnienia
  Fundacja Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei"
  www: https://www.blekitnypromyknadziei.pl/
  tel.: 41 386 65 69
  e-mail: biuro@blekitnypromyknadziei.pl
  Biuro projektu: ul. Przemysłowa 7, 28-300 Jędrzejów
 5. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 6. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 7. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 9. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 10. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 22 729 40 04
  e-mail: pracujemy@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 11. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła
 12. Tytuł projektu: Aktywizacja = praca bez barier
  Consultor Sp. z o.o.
  www: http://consultor.pl/
  tel. 509 897 754
  e-mail: d.woźniak@consultor.pl
  Biura projektu:
  • ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice
  • os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Śwętokrzyski

województwo warmińsko-mazurskie

 1. Tytuł projektu: Centrum rozwoju potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami
  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
  www: https://crse.org.pl/, https://centrumozn.pl/
  tel.: 887 788 232, 510 916 393
  e-mail: centrumrozwojuozn@crse.org.pl
  Biura projektu:
  • Plac Słowiański 2, 82-300 Elbląg
  • ul. Waśkowskiego 13, 84-200 Wejherowo
 2. Tytuł projektu: ERKON - stawiamy na potencjał osób z niepełnosprawnościami
  Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
  www: http://erkon.elblag.pl/
  tel.: 55 232 69 35, 516 264 836
  e-mail: erkon@softel.elblag.pl
  Biuro projektu: ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg
 3. Tytuł projektu: Masz POTENCJAŁ! - RAZEM przeciw ograniczeniom
  Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym HOLOS
  www: https://holos.org.pl/
  tel.: 509 165 356
  e-mail: holos.biuro@gmail.com
  Biuro projektu: ul. Baranowicka 79/1, 15-554 Białystok
 4. Tytuł projektu: Moc aktywizacji
  "Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o.
  www: http://mocaktywizacji.instytutbs.eu/
  tel.: 89 534 01 44
  e-mail: mocaktywizacji@instytutbs.eu
  Biuro projektu: ul. ul. Artyleryjska 3K 10-165 Olsztyn
 5. Tytuł projektu: Prawdziwa praca
  Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://wmson.pl
  tel./fax: 89 523 84 01, kom./sms: 504 22 55 95
  e-mail: prawdziwapraca.wmson@wp.pl
  Biuro projektu: Al. Piłsudskiego 11/17 pok.105,10-575 Olsztyn
 6. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 7. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 9. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 10. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 11. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 666 591 883
  e-mail: k.kocieda@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 12. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo wielkopolskie

 1. Tytuł projektu: Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!
  QS Zurich Sp. z o.o.
  www: http://projektyunijne.qszurich.pl/buduj-swoja-sciezke-kariery-z-power-em
  tel.: 22 651 74 88
  e-mail: biuro@qszurich.pl
  Biuro projektu: Stawy 12/43, 02-467 Warszawa
 2. Tytuł projektu: Wybierz akTYwność!
  Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
  www: http://krajowecentrumpracy.pl/
  tel.: 609 607 315
  e-mail: bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa
 3. Tytuł projektu: Z nami po pracę
  Fundacja "Normalna Przyszłość"
  www: https://www.normalnaprzyszlosc.org/portal/z-nami-po-prace/
  tel.: 883 038 267
  e-mail: m.kedziora@normalnaprzyszlosc.org
  Biuro projektu: ul. Daszyńskiego 2a (Budynek Audium), pok. 15, 62-300 Września
 4. Tytuł projektu: Aktywnie ku integracji
  "CARITAS" Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance
  www: http://caritas-trzcianka.smtvsat.pl/
  tel.: 48 672 16 87 70
  e-mail: wtz_trzcianka@wp.pl
  Biuro projektu: ul. Grunwaldzka 14A, 64-980 Trzcianka
 5. Tytuł projektu: PRO ACTIV - Aktywni z niepełnosprawnościami
  Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”
  www: http://wtzrydzyna.pl/
  tel.: 65 538 85 93
  e-mail: proactivrydzyna@interia.pl
  Biuro projektu: pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
 6. Tytuł projektu: Wielkopolska strefa aktywizacji
  Fundacja AKME
  www: https://fundacja-akme.pl/
  tel.: 601 971 090
  e-mail: biuro@fundacja-akme.pl
  Biuro projektu: ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań
 7. Tytuł projektu: Droga do zmian
  Stowarzyszenie Green House
  www: http://www.greenhouse.org.pl
  tel.: 570 148 322
  e-mail: p.miszczak@eprojekty.com.pl
  Biuro projektu: ul. Kołobrzeska 8A/2 U, 64-920 Piła
 8. Tytuł projektu: Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy
  Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
  www: http://owonin.pl/
  tel.: 578 303 037
  e-mail: kontakt@owonin.pl
  Biuro projektu: ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków
 9. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 10. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 11. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 12. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 13. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 14. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 789 072 999
  e-mail: h.kmieciak@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 15. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

województwo zachodniopomorskie

 1. Tytuł projektu: Centrum rozwoju potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami
  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
  www: https://crse.org.pl/, https://centrumozn.pl/
  tel.: 887 788 232, 510 916 393
  e-mail: centrumrozwojuozn@crse.org.pl
  Biura projektu:
  • Plac Słowiański 2, 82-300 Elbląg
  • ul. Waśkowskiego 13, 84-200 Wejherowo
 2. Tytuł projektu: ONi w PRACY
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  www: http://www.oniwpracy.pl/
  tel.: 509 794 155
  e-mail: biuro@kson.pl
  Biuro projektu: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
 3. Tytuł projektu: Work-For-All (W4A)
  Fundacja Aktywizacja
  www: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/
  • Oddział w Białymstoku: tel. 509 662 672,
   e-mail: bialystok@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
  • Oddział w Bydgoszczy: tel. 512 289 199,
   e-mail: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Jagiellońska 103 (VI piętro), 85-027 Bydgoszcz
  • Oddział w Łodzi: tel. 508 501 387,
   e-mail: lodz@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Mickiewicza 15a, 90-443 Łódź
  • Oddział w Opolu: tel. 504 098 675 , 506 941 925,
   e-mail: opole@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Reymonta 14/79 (IV piętro), 45-066 Opole
  • Oddział w Poznaniu: tel. 789 204 182, 506 942 013,
   e-mail: poznan@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
  • Oddział w Rzeszowie: tel. 17 742 17 63,
   e-mail: rzeszow@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
  • Oddział w Warszawie: tel. 509 251 322,
   e-mail: warszawa@aktywizacja.org.pl
   Biuro projektu: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa
 4. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  www: https://aktywnizawodowo.com.pl/
  tel.: 503 455 332, 503 455 204, 22 208 28 57, 22 208 23 73
  e-mail: projekt@aktywnizawodowo.com.pl
  Biuro projektu: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
 5. Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  Kontraktor Sp. z o.o.
  www: http://www.kontraktor.biz.pl
  tel.: 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089, 694 467 125
  e-mail: biuro@kontraktor.biz.pl
  Biura projektu:
  • ul. Kocmyrzowska 13A pok 1, 31-750 Kraków
  • ul. Długa 5 lok. 153, 20-346 Lublin
  • ul. Krasińskiego 29 lok. 3, 40-019 Katowice
  • ul. Rewolucji 1905r. numer 52, pokój H002, 90-216 Łódź
  • Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
  • ul. Kombatantów 34/1031, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ul. Janickiego 20b pok. 35, 60 -542 Poznań
  • ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin
  • ul. Biskupia 48/lokal U3, 04-216 Warszawa
  • ul. Zwycięstwa 8/504, 15-703 Białystok
 6. Tytuł projektu: niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy
  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  www: https://www.szansadlaniewidomych.org
  tel.: 22 635 10 60
  e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org
  Biuro projektu: ul. Gałczyńskiego 7, 00-369 Warszawa
 7. Tytuł projektu: Pracujemy!
  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
  www: https://www.ekon.org.pl/pracujemy
  tel.: 795 213 232
  e-mail: j.gniadek@ekon.org.pl
  Biuro projektu: ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
 8. Tytuł projektu: Akademia samodzielności
  Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
  www: https://romaniszyn.com.pl
  tel.: 575868701
  e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl
  Biuro projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła