W kwietniu 2018 r. podpisano dwie umowy o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr: POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego PO WER 2014-2020.

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0022/17
  Tytuł projektu: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.”
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 1 374 828,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 328 628,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.
  Data podpisania umowy: 03.04.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0027/17
  Tytuł projektu: „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3?”
  Nazwa Beneficjenta: PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 1 004 335,87 PLN
  Wartość dofinansowania: 974 205,79 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.04.2020 r.
  Data podpisania umowy: 27.04.2018 r.