W styczniu br. podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa.

Zakończono również etap podpisywania umów w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18, którego celem jest realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0053/19
  Tytuł projektu: „Żłobki na Opolszczyźnie”
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak
  Wartość projektu: 241 646,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 234 396,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 17.01.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0065/19
  Tytuł projektu: „Żłobki na Podlasiu”
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak
  Wartość projektu: 376 632,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 365 333,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 17.01.2020 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0060/19
  Tytuł projektu: „Działania na rzecz dzieci do lat 3”
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Kultury Informacyjnej
  Wartość projektu: 1 442 376,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 393 116,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. – 30.11.2021 r.
  Data podpisania umowy: 17.01.2020 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0014/18
  Tytuł projektu: Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne
  Nazwa Beneficjenta: Dolnośląscy Pracodawcy
  Wartość projektu: 401 356,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 389 315,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 10.01.2020 r.