Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało pierwszą umowę w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia - konkurs uzupełniający”

Lista projektów:

 • Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0024/19
  Tytuł projektu: „Dialog społeczny w kształtowaniu strategii umiejętności fizjoterapeutów”
  Nazwa Beneficjenta: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wartość projektu: 750 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 727 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2020 - 31.03.2022 r.
  Data podpisania umowy: 10.04.2020 r.