W listopadzie  br. podpisano 1 umowę na dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 mający na celu przeszkolenie kadr systemu wparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Lista projektów:

 • Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0031/19
  Tytuł projektu: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Śląskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Województwa Śląskiego
  Wartość projektu: 4 402 612,72 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 270 534,34 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.05.2022 r.
  Data podpisania umowy: 28.11.2019 r.