W listopadzie br. podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 mającego na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa.

Lista projektów:

Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0057/19
Tytuł projektu: „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”
Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Wartość projektu: 847 906,25 PLN
Wartość dofinansowania: 822 469,06 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2021-30.09.2022
Data podpisania umowy: 07.12.2020 r.