W sierpniu 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało kolejną umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkurs nr:

 • POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa”
 • POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia”

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0064/19
  Tytuł projektu: „Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 w woj. lubuskim”
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost"
  Wartość projektu: 256 975,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 248 875,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-09-01 - 2021-10-31.
  Data podpisania umowy: 28.08.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0022/19
  Tytuł projektu: „Badania na rzecz rozwoju rzemiosła”
  Nazwa Beneficjenta: Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
  Wartość projektu: 190 350,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 184 639,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-07-01 - 2021-06-30
  Data podpisania umowy: 19.08.2020 r.