We wrześniu 2020 r. podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursów nr:

 • POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług"
 • POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa”

Lista projektów w ramach konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

 1. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0042/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych Koszalin”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Koszalin
  Wartość projektu: 2 499 999,95 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 499 999,95 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-01-01 - 2023-09-30
  Data podpisania umowy: 22.09.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0058/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Tryńcza
  Wartość projektu: 3 117 708,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 117 708,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-01-01 - 2023-05-31
  Data podpisania umowy: 21.09.2020 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0080/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych "Społeczna Adamówka"
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Adamówka
  Wartość projektu: 2 499 959,10 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 499 959,10 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-01-01 - 2023-07-31
  Data podpisania umowy: 21.09.2020 r.

Lista projektów w ramach konkursu POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0052/19
  Tytuł projektu: „Żłobki-Podkarpacie”
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak
  Wartość projektu: 587 177,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 569 557,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-04-01 - 2022-03-31
  Data podpisania umowy: 25.09.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0077/19
  Tytuł projektu: „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego
  Wartość projektu: 672 717,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 649 992,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-09-01 - 2022-08-31
  Data podpisania umowy: 15.09.2020 r.