Umowy podpisane w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18:

 1. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0035/19
  Tytuł projektu: „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej”
  Nazwa Beneficjenta: Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.
  Wartość projektu: 4 218 648,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 092 089,04 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 08.08.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0027/19
  Tytuł projektu: „Szkolenie kadr pieczy zastępczej”
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Kultury Informacyjnej
  Wartość projektu: 4 048 445,73PLN
  Wartość dofinansowania: 3 920 708,13 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.08.2019 r.

Umowy podpisane w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 oraz POWR.02.20.00-IP.03-00-004/18:

 1. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0011/18
  Tytuł projektu: „Problemy społeczne pod lupą”
  Nazwa Beneficjenta: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce
  Wartość projektu: 649 375,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 629 575,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 02.08.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0019/18
  Tytuł projektu: „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi - identyfikacja barier i propozycje rekomendacji systemowych”
  Nazwa Beneficjenta: Izba Rzemieślnicza w Opolu
  Wartość projektu: 312 125,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 302 761,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 31.07.2020 r.
  Data podpisania umowy: 21.08.2019 r.

Umowa podpisana na dofinansowanie projektu pozakonkursowego:

 • Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0041/19
  Tytuł projektu: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”
  Nazwa Beneficjenta: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wartość projektu: 53 749 996,82 PLN
  Wartość dofinansowania: 53 749 996,82 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 28.02.2023 r.
  Data podpisania umowy: 07.08.2019 r.