W listopadzie 2020 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr  POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 mającego na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa oraz ostatnią umowę w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 mającego na celu realizację i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowanie do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0069/19
  Tytuł projektu: „OTWIERAMY ŻŁOBKI -ŚWIĘTOKRZYSKIE”
  Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak
  Wartość projektu: 391 478,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 379 733,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-04-01 - 2022-03-31
  Data podpisania umowy: 26.11.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.20.00-00-0026/19
  Tytuł projektu: „Nowoczesny proces szkolenia odpowiedzią na potrzeby rzemiosła i przedsiębiorców w Polsce”
  Nazwa Beneficjenta: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
  Wartość projektu: 746 125,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 723 741,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 2020-09-01 - 2022-04-30
  Data podpisania umowy: 27.11.2020 r.