W październiku 2020 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług".

Informacja dotycząca projektu:

Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0060/20
Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”
Nazwa Beneficjenta: Gmina Czarnia
Wartość projektu: 2 499 999,99 PLN
Wartość dofinansowania: 2 499 999,99 PLN
Okres realizacji projektu: 2020-11-01 do: 2023-05-31
Data podpisania umowy: 05.10.2020 r.