We wrześniu 2018 roku MRPiPS podpisało ostatnie 3 umowy o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta oraz 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-018/18 dotyczący działań edukacyjnych na rzecz osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych obejmujące specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0170/17
  Tytuł projektu: Poza schematem-zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach
  Siedziba Beneficjenta: Michałowice
  Wartość projektu: 188 336,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 188 336,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 12.09.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0175/17
  Tytuł projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Piekary Śląskie / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Siedziba Beneficjenta: Piekary Śląskie
  Wartość projektu: 856 526,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 856 526,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 31.10.2019 r.
  Data podpisania umowy: 12.09.2018 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0188/17
  Tytuł projektu: Wola od Nowa - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 900 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 900 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. - 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 14.09.2018 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0221/18
  Tytuł projektu: Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 2 725 097,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 2 643 344,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.03.2020 r.
  Data podpisania umowy: 27.09.2018 r.