W maju 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19 i POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19 w ramach Działania 2.9 PO WER.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0081/19
  Tytuł projektu: Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II
  Nazwa Beneficjenta: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa - Partners Network
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 1 014 388,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 014 388,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.09.2022 r.
  Data podpisania umowy: 13.05.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0087/19
  Tytuł projektu: Zielona Stacja - model franczyzy społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Piast
  Siedziba Beneficjenta: Gliwice
  Wartość projektu: 1 817 829,60 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 817 829,60 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 30.09.2022 r.
  Data podpisania umowy: 20.05.2020 r.