W październiku  br. podpisano 1 umowę na dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 mający na celu przeszkolenie kadr systemu wparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0034/19
  Tytuł projektu: „Partnerstwo dla rodziny”
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Wielkopolskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Poznaniu (ROPS)
  Wartość projektu: 5 134 692,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 980 651,72 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 17.10.2019 r.