W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej oraz strategicznej projektów złożonych w ramach makroregionu centralnego, wschodniego i północno-zachodniego, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16, publikujemy listy projektów, które w wyniku oceny merytorycznej oraz strategicznej zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

  1. w wyniku oceny merytorycznej
    - w ramach makroregionu centralnego i wschodniego
  2. w wyniku oceny strategicznej
    - w ramach makroregionu północno-zachodniego.

Z uwagi na liczbę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i dla których negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym (po 1 wniosku w makroregionie centralnym i wschodnim), Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia etapu oceny strategicznej w makroregionie centralnym i wschodnim.

Po rozstrzygnięciu konkursu w ramach wszystkich makroregionów IOK zamieści listę prezentującą skład KOP w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w makroregionie wschodnim w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 (PDF, 185.13 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w makroregionie centralnym w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 (PDF, 185.32 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie strategicznej w makroregionie północno-zachodnim w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 (PDF, 183.86 KB)