W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym negocjacji wniosku o dofinansowanie złożonego w II rundzie konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w typie projektu: 3 - dotyczącym CUS działającego na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałego przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjonującego w tym mieście OPS, publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 typ 3 (PDF, 184.7 KB)