W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach makroregionu wschodniego, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18, publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Po rozstrzygnięciu konkursu w ramach wszystkich makroregionów, IOK zamieści listę prezentującą skład KOP w konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18