W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 pt. Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tys. ludności, publikujemy listy projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w makroregionach centralnym i północno-zachodnim.

Po rozstrzygnięciu konkursu w ramach wszystkich makroregionów, Instytucja Organizująca Konkurs zamieści listę prezentującą skład KOP w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17