W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 "Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym" publikujemy listę projektów, które po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 (PDF, 135.72 KB)