W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania

Więcej informacji o konkursie jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18