Informujemy, iż w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej PO WER w zakresie zmiany formuły konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług z trybu zamkniętego na otwarty z podziałem na rundy, Instytucja Organizująca Konkurs dokonała zmiany rozdziału 3.2 Terminy składania wniosków, a jego aktualna wersja wygląda następująco:

Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania. IOK zapewnia stosowanie zasad równego traktowania wszystkich wnioskodawców w ramach niniejszego konkursu, w szczególności w zakresie standardów oceny i kryteriów oceny projektów we wszystkich rundach konkursu, zarówno przy ocenie punktowej, jak i zero-jedynkowej.

Zasady organizowania poszczególnych rund w niniejszym konkursie:

daty składania wniosków:

  • I runda: od 31.01 do 31.03.2020 (do godz. 12:00)
  • II runda: od 31.03 (od godz. 12:01) do 30.04.2020 (do godz. 12:00)

przewidywane terminy posiedzeń KOP:

  • I runda: od 21.04 do 20.06.2020
  • II runda od 18.05 do 17.07.2020

czynniki warunkujące uruchomienie kolejnych rund:

  • I runda: nie dotyczy
  • II runda: dostępność alokacji na konkurs

Pliki do pobrania

Zobacz także

Strona konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20