W związku z zakończeniem oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w typie projektu 1b - dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5 000 a 99 999 mieszkańców, powstałego przez przekształcenie OPS, publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Założenia konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 zostały opracowane we współpracy z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Lista projektów skierowanych do negocjacji została opublikowana zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, a proces negocjacji jest prowadzony do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę. Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale 4.2 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20