W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym negocjacji ostatniego wniosku o dofinansowanie złożonego w I rundzie konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w typie projektu 1a - dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej poniżej 5 000 mieszkańców, powstałego przez przekształcenie OPS, publikujemy ostatnią cząstkową i zbiorczą listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania