W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym ostatnich negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w typie projektu: 1b - dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5 000 a 99 999 mieszkańców, powstałego przez przekształcenie OPS, publikujemy siódmą cząstkową i końcową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania