W związku z zakończeniem negocjacji drugiego wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” - typ projektu 4 - dotyczący CUS działającego w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałego przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie - placówki wsparcia łączącej zadania OPS i PCPR), publikujemy cząstkową oraz końcową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania