25 czerwca w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów na realizację projektów wspierających mieszkańców i kadry Domów Pomocy Społecznej w związku z epidemią COVID-19.

W związku z pandemią koronawirusa Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało pakiet działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Na ten cel przeznaczono ok. 327 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wsparcie będzie udzielane we wszystkich województwach w ramach 16 projektów wybranych w trybie nadzwyczajnym na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Projekty będą realizowane przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

25 czerwca podpisano pierwsze umowy na realizację projektów z Marszałkami Województw Lubelskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Podlaskiego i Świętokrzyskiego. Łączna kwota podpisanych umów to ok. 100 mln zł. Dzięki tym środkom wsparcie otrzyma 260 Domów Pomocy Społecznej, w tym ponad 24,5 tys. mieszkańców i ponad 12 tys. pracowników DPS.


Podpisanie umów na projekty wspierające DPS


MRPiPS łącznie planuje objąć wsparciem 824 Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez gminy i powiaty na terenie całej Polski. Pomoc finansowa będzie przekazywana Domom Pomocy Społecznej w formie grantów na m.in.:

  • dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w DPS,
  • zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19,
  • zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu,
  • przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny.