Prezentujemy zdjęcia projektu pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Działania 2.9 PO WER "Rozwój ekonomii społecznej".