Prezentujemy zdjęcia wybranych projektów wspierających osoby z niepełnosprawnościami realizowanych w ramach Poddziałania 1.5.1 PO WER "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" i Działania 2.8 PO WER "Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym".

Galeria przedstawia działania realizowane w projektach:

  • "Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim" (projekt realizowany przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w ramach Poddziałania 1.5.1 PO WER),
  • "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" (projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Działania 2.8 PO WER),
  • "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" (projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 PO WER).

Galeria

Projekt Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim
Projekt Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim
Projekt Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim
Projekt Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim
Projekt Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim
Projekt Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Projekt Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Projekt Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Projekt Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Projekt Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Projekt Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Projekt Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Projekt Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Projekt Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Projekt Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych