Prezentujemy zdjęcia projektu pt. „Aktywni górą!” realizowanego przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Działania 1.3 PO WER "Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji".