W związku z aktualizacją wzoru umowy o dofinansowanie projektów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikuje nowy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9a (Wzór umowy o dofinansowanie projektu) do regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17 "Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową"

Pliki do pobrania

Załącznik nr 9a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF, 291.18 KB)

Regulamin konkursu

Aktualny regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17